Služba opšte medicine

Osnovni zadatak službe opšte medicine je pružanje zdravstvenih usluga odraslom stanovništvu, kao i savetodavni rad u cilju unapređenja prevencije bolesti. Služba pruža preventivne, kurativne i dijagnostičko-terapijske usluge u cilju prevencije, ranog otkrivanja i lečenja bolesti stanovništvu starijem od 18 godina, nakon završenog srednjoškolskog obrazovanja.

U Službi se obavljaju:

Klinički pregled, postavljanje dijagnoze, ordiniranje terapije, po proceni lekara obavljaju se i laboratorijske analize i snimanja;
Preventivni sistematski pregled;
Skrining (prepoznavanje do tada neotkrivene bolesti uz pomož testova u prividno zdravoj ciljnoj grupi) radi prevencije i ranog otkrivanja bolesti, blagovremenog lečenja i prevencije komplikacija); Saznajte više
Lečenje masovnih nezaraznih bolesti (dijabetes, povišen krvni pritisak, kardiovaskularne bolesti, maligne bolesti, od kojih posebno karcinom debelog creva)
Zdravstevno-vaspitni rad sa pacijentima u cilju popularizacije zdravih stilova života, prevencije i lečenja faktora rizika, kao što su: pušenje, gojaznost, smanjena fizička aktivnost, stres.
Vakcinacija od gripa lica starijih od 65 godina i hroničnih bolesnika. Obavezna vakcinacija protiv tetanusa, lica u određenom životnom dobu (30,40, 50, 60 godina)
Revakcinacija protiv tetanusa obuhvata osobe oba pola, sa navršenih 30, 40, 50 i 60 godina. Primenjuje se jedna doza vakcine u svakom od navedenih uzrasta čime se obezbeđuje potreban nivo zaštite od ove potencijalno smrtonosne bolesti.

Obuka za pružanje prve pomoći

Dom zdravlja Zdravlje plus proširio je obim svoje delatnosti iz oblasti […]

Služba opšte medicine

Osnovni zadatak službe opšte medicine je pružanje zdravstvenih usluga odraslom stanovništvu, […]

Služba zdravstvene zaštite radnika – Medicina rada

Ciljevi službe ispunjavaju se kroz obavljanje prethodnih i periodičnih pregleda, sistematskih […]

Služba zdravstvene zaštite žena/ginekologija

Polje delovanja službe pokriva preventivno delovanje kroz rad savetodavne službe, obavljanje […]

Služba zdravstvene zaštite dece i omladine

Služba pedijatrije pruža klinički pregled pedijatra uz sve vrste laboratorijskih analiza […]

Lekarska uverenja

Dom zdravlja “Zdravlje plus” je prvi privatni dom zdravlja sa licencom […]

Služba radiologije

U Službi radiologije naši stručnjaci obavljaju Ultrazvučne preglede: Vrata (štitasta žlezda, […]