Služba opšte medicine

Osnovni zadatak službe opšte medicine je pružanje zdravstvenih usluga odraslom stanovništvu, kao i savetodavni rad u cilju unapređenja prevencije bolesti. Služba pruža preventivne, kurativne i dijagnostičko-terapijske usluge u cilju prevencije, ranog otkrivanja i lečenja bolesti stanovništvu starijem od 18 godina, nakon završenog srednjoškolskog obrazovanja.

U Službi se obavljaju:

Klinički pregled, postavljanje dijagnoze, ordiniranje terapije, po proceni lekara obavljaju se i laboratorijske analize i snimanja;
Preventivni sistematski pregled;
Skrining (prepoznavanje do tada neotkrivene bolesti uz pomož testova u prividno zdravoj ciljnoj grupi) radi prevencije i ranog otkrivanja bolesti, blagovremenog lečenja i prevencije komplikacija); Saznajte više
Lečenje masovnih nezaraznih bolesti (dijabetes, povišen krvni pritisak, kardiovaskularne bolesti, maligne bolesti, od kojih posebno karcinom debelog creva)
Zdravstevno-vaspitni rad sa pacijentima u cilju popularizacije zdravih stilova života, prevencije i lečenja faktora rizika, kao što su: pušenje, gojaznost, smanjena fizička aktivnost, stres.
Vakcinacija od gripa lica starijih od 65 godina i hroničnih bolesnika. Obavezna vakcinacija protiv tetanusa, lica u određenom životnom dobu (30,40, 50, 60 godina)
Revakcinacija protiv tetanusa obuhvata osobe oba pola, sa navršenih 30, 40, 50 i 60 godina. Primenjuje se jedna doza vakcine u svakom od navedenih uzrasta čime se obezbeđuje potreban nivo zaštite od ove potencijalno smrtonosne bolesti.

Služba opšte medicine

Osnovni zadatak službe opšte medicine je pružanje zdravstvenih usluga odraslom stanovništvu, […]

Služba zdravstvene zaštite radnika – Medicina rada

Ciljevi službe ispunjavaju se kroz obavljanje prethodnih i periodičnih pregleda, sistematskih […]

Služba zdravstvene zaštite žena/ginekologija

Polje delovanja službe pokriva preventivno delovanje kroz rad savetodavne službe, obavljanje […]

Služba zdravstvene zaštite dece i omladine

Služba pedijatrije pruža klinički pregled pedijatra uz sve vrste laboratorijskih analiza […]

Lekarska uverenja

Dom zdravlja “Zdravlje plus” je prvi privatni dom zdravlja sa licencom […]

Služba radiologije

U Službi radiologije naši stručnjaci obavljaju Ultrazvučne preglede: Vrata (štitasta žlezda, […]