Sistematski pregledi za žene

OSNOVNI PAKET ZA ŽENE DO 45 GODINA

• Analize krvi i urina
o Komletna krvna slika
o Leukocitna formula
o Sedimentacija
o Glukoza
o Lipidogram
o Urea
o Kreatinin
o Bilirubin ukupni
o Bilirubin direktni
o ALT
o AST
o GGT
o Gvožđe
o Urin …………. 1.810
• Hormon
o TSH ………… 600
• Kompletan ginekološki pregled
o Ginekološki pregled
o Ginekološki ultrazvuk
o Papa Nikolau test
o Kolposkopija
o Vaginalni sekret ………. 6.000
• Ultrazvučni pregledi
o Dojki
o Abdomena
o Vrata ……….. 5.500
• Preglad lekara opšte prakse
o Opšti pregled
o EKG ………………. 1.200
• Zaključak i mišljenje

Ukupna cena …………..15.110
Cena sa popustom ………………………. 12.000

SREDNJI PAKET ZA ŽENE DO 45 GODINA

• Analize krvi i urina
o Komletna krvna slika
o Leukocitna formula
o Sedimentacija
o Glukoza
o Lipidogram
o Urea
o Kreatinin
o Bilirubin ukupni
o Bilirubin direktni
o ALT
o AST
o GGT
o Gvožđe
o Urin …………….. 1.810
• Hormon
o TSH ………. 600
• Pregled lekara opšte prakse
o Opšti pregled
o Spirometrija
o Audiomerija
o Tel težina i visina …….. 1.200
• Kompletan ginekološki pregled
o Ginekološki pregled
o Ginekološki ultrazvuk
o Papa Nikolau test
o Kolposkjopija
o Vaginalni sekret ………. 6.000
• Skrining na karcinom debelog creva (okultno krvarenje) ………….. 550
• Ultrazvučni pregledi
o Dojki
o Abdomena
o Vrata ………………..3.500
• Pregled endokrinologa …………..3.500
• Pregled fizijatra ……………… 3.500
• Zaključak i mišljenje

Ukupna cena ………………….. 20.660
Cena sa popustom …………… 15.500

VELIKI PAKET ZA ŽENE DO 45 GODINA

• Analize krvi i urina
o Komletna krvna slika
o Leukocitna formula
o Sedimentacija
o Glukoza
o Lipidogram
o Urea
o Kreatinin
o Bilirubin ukupni
o Bilirubin direktni
o ALT
o AST
o GGT
o Gvožđe
o Urin ………….. 1.810
• Hormon
o TSH ………………. 600
• Pregled lekara opšte prakse
o Opšti pregled
o Spirometrija
o Audiomerija
o Tel težina i visina …. 1.200
• Skrining na karcinom debelog creva (okultno krvarenje) ……… 550
• Tumorski markeri
o CEA (opšti, colon) ……………… 880
• Kompletan ginekološki pregled
o Ginekološki pregled
o Ginekološki ultrazvuk
o Papa Nikolau test
o Kolposkjopija
o Vaginalni sekret …………. 6.000
• Ultrazvučni pregledi
o Dojki
o Abdomena
o Vrata
• Kolor dopler krvnih sudova
o Vrata
o Nogu
o Abdomena ………………. 7.500
• Pregled endokrinologa ………………. 3.500
• Pregled fizijatra ……………………… 3.500
• Pregled dermatologa sa dermoskopijom (pregled mladeža) ………… 2.500
• Pregled oftalmologa
o Oštrina vida
o Merenje očnog pritiska
o Pregled očnog dna ……………. 3.000
• Zaključak i mišljenje

Ukupna cena ……………………… 31.040
Cena sa popoustom ……………. 23.500

PREVENTIVNI SISTEMATSKI PREGLEDI ZA ŽENE PREKO 45 GODINA

VELIKI PAKET ZA ŽENE PREKO 45 GODINA

• Analize krvi i urina
o Komletna krvna slika
o Leukocitna formula
o Sedimentacija
o Glukoza
o Lipidogram
o Urea
o Kreatinin
o Bilirubin ukupni
o Bilirubin direktni
o ALT
o AST
o GGT
o Gvožđe
o Urin ……………………… 1.810
• Hormon
o TSH …………………… 600
• Pregled lekara opšte prakse
o Opšti pregled
o Spirometrija
o Audiomerija
o Tel težina i visina ……………………. 1.200
• Skrining na karcinom debelog creva (okultno krvarenje) …………. 550
• Tumorski markeri
o CEA (opšti, colon) …………………….. 880
• Kompletan ginekološki pregled
o Ginekološki pregled
o Ginekološki ultrazvuk
o Papa Nikolau test
o Kolposkjopija
o Vaginalni sekret ……………. 6.000
• Ultrazvučni pregledi
o Dojki
o Abdomena
o Vrata
• Kolor dopler krvnih sudova
o Vrata
o Nogu
o Abdomena …………………………. 7.500
• Pregled endokrinologa ………………………….. 3.500
• Pregled fizijatra ……………………….. 3.500
• Pregled dermatologa sa dermoskopijom (pregled mladeža) ……. 2.500
• Pregled oftalmologa
o Oštrina vida
o Merenje očnog pritiska
o Pregled očnog dna …………… 3.000
• Skrining na karcinom dojke
o Mamografija ……………… 4.000
• Skrining na osteoporozu
o Osteodenzinometrija DEXA – merenje gustine kostiju ……. 4.000
• Zaključak i mišljenje

Ukupna cena ……………………. 39.040
Cena sa popustom ………… 29.500

Obuka za pružanje prve pomoći

Dom zdravlja Zdravlje plus proširio je obim svoje delatnosti iz oblasti […]

Služba opšte medicine

Osnovni zadatak službe opšte medicine je pružanje zdravstvenih usluga odraslom stanovništvu, […]

Služba zdravstvene zaštite radnika – Medicina rada

Ciljevi službe ispunjavaju se kroz obavljanje prethodnih i periodičnih pregleda, sistematskih […]

Služba zdravstvene zaštite žena/ginekologija

Polje delovanja službe pokriva preventivno delovanje kroz rad savetodavne službe, obavljanje […]

Služba zdravstvene zaštite dece i omladine

Služba pedijatrije pruža klinički pregled pedijatra uz sve vrste laboratorijskih analiza […]

Lekarska uverenja

Dom zdravlja “Zdravlje plus” je prvi privatni dom zdravlja sa licencom […]

Služba radiologije

U Službi radiologije naši stručnjaci obavljaju Ultrazvučne preglede: Vrata (štitasta žlezda, […]