Sistematski pregledi za muškarce

OSNOVNI PAKET

• Analize krvi i urina
o Kompletna krvna slika
o Leukocitna formula
o Sedimentacija
o Glukoza
o Lipidogram
o Urea
o Kreatinin
o Bilirubin ukupni i direktni
o ALT
o ASG
o GGT
o Gvožđe
o Urin …………. 1.810
• Tumorski marker PSA (prostata) …………. 880
• Pregled urologa sa ultrazvukom prostate …………. 4.000
• Pregled kardiologa sa ultrazvukom srca i EKG …………. 5.500
• Zaključak i mišljenje

Ukupna cena …………. 12.190
Cena sa popustom …………. 9.750

SREDNJI PAKET

• Analize krvi i urina
o Kompletna krvna slika
o Leukocitna formula
o Sedimentacija
o Glukoza
o Lipidogram
o Urea
o Kreatinin
o Bilirubin ukupni i direktni
o ALT
o ASG
o GGT
o Gvožđe
o Urin …………. 1.810
• Tumorski marker PSA (prostata) …………. 880
• Pregled urologa sa ultrazvukom prostate …………. 4.000
• Pregled kardiologa sa ultrazvukom srca i EKG …………. 5.500
• Skrining na karcinom debelog creva (okultno krvarenje) …………. 550
• Ultrazvuk
o Abdomena
o Vrata …………. 4.500
• Pregled fizijatra …………. 3.500
• Pregled lekara opšte prakse
o Opšti pregled
o Spirometrija
o Audiometrija
o Antropometrijska merenja
o Telesna visina
o Telesna težina
o BMI …………. 1.200
• Zaključak i mišljenje

Ukupna cena …………. 21.940
Cena sa popustom …………. 16.500

VELIKI PAKET

• Analize krvi i urina
o Kompletna krvna slika
o Leukocitna formula
o Sedimentacija
o Glukoza
o Lipidogram
o Urea
o Kreatinin
o Bilirubin ukupni i direktni
o ALT
o ASG
o GGT
o Gvožđe
o Urin …………. 1.810
• Tumorski markeri
o PSA (prostata) …………. 880
o CA19-9 (pankreas, colon) …………. 880
o CEA …………. 1.210
• Pregled lekara opšte prakse
o Opšti pregled
o Spirometrija
o Audiometrija
o Antropometrijska merenja
o Telesna visina
o Telesna težina
o BMI …………. 1.200
• Skrining na karcinom debelog creva (okultno krvarenje) …………. 550
• Pregled urologa sa ultrazvukom prostate …………. 4.000
• Pregled kardiologa sa ultrazvukom srca i EKG …………. 5.500
• Kolor dopler krvnih sudova
o Vrata
o Nogu
• Ultrazvučni pregled
o Abdomena
o Vrata …………. 7.500
• Pregled fizijatra …………. 3.500
• Pregled dermatologa sa demoskopijom (pregled mladeža) …………. 2.500
• Pregled oftalmologa
o Oštrine vida
o Merenje očnog pritiska
o Pregled očnog dna …………. 3.000
• Zaključak i mišljenje

Ukupna cena …………. 32.530
Cena sa popustom …………. 24.500

Obuka za pružanje prve pomoći

Dom zdravlja Zdravlje plus proširio je obim svoje delatnosti iz oblasti […]

Služba opšte medicine

Osnovni zadatak službe opšte medicine je pružanje zdravstvenih usluga odraslom stanovništvu, […]

Služba zdravstvene zaštite radnika – Medicina rada

Ciljevi službe ispunjavaju se kroz obavljanje prethodnih i periodičnih pregleda, sistematskih […]

Služba zdravstvene zaštite žena/ginekologija

Polje delovanja službe pokriva preventivno delovanje kroz rad savetodavne službe, obavljanje […]

Služba zdravstvene zaštite dece i omladine

Služba pedijatrije pruža klinički pregled pedijatra uz sve vrste laboratorijskih analiza […]

Lekarska uverenja

Dom zdravlja “Zdravlje plus” je prvi privatni dom zdravlja sa licencom […]

Služba radiologije

U Službi radiologije naši stručnjaci obavljaju Ultrazvučne preglede: Vrata (štitasta žlezda, […]