Služba zdravstvene zaštite žena/ginekologija

Polje delovanja službe pokriva preventivno delovanje kroz rad savetodavne službe, obavljanje savremenih dijagnostičkih postupaka u cilju ranog otkrivanja akutnih i/ili hroničnih oboljenja reproduktivnih organa žena, kao i sam postupak lečenja.

U ovoj službi obavljaju se ginekološki pregledi, kolposkopski pregledi, ultrazvučni pregledi i CTG zapis, a naši stručnjaci obavljaju i biopsiju grlića materice sa kiretažom cervikalnog kanala, plasiranje spirale, vađenje spirale, vaginalni bris i sekret, kao i cervikalni bris.

Posebnu pažnju posvećujemo radu sa trudnicama i porodiljama, kroz savetovalište za trudnice i praćenje trudnoće, kao i sa ženama i porodicama koje tek planiraju potomstvo.

Obuka za pružanje prve pomoći

Dom zdravlja Zdravlje plus proširio je obim svoje delatnosti iz oblasti […]

Služba opšte medicine

Osnovni zadatak službe opšte medicine je pružanje zdravstvenih usluga odraslom stanovništvu, […]

Služba zdravstvene zaštite radnika – Medicina rada

Ciljevi službe ispunjavaju se kroz obavljanje prethodnih i periodičnih pregleda, sistematskih […]

Služba zdravstvene zaštite žena/ginekologija

Polje delovanja službe pokriva preventivno delovanje kroz rad savetodavne službe, obavljanje […]

Služba zdravstvene zaštite dece i omladine

Služba pedijatrije pruža klinički pregled pedijatra uz sve vrste laboratorijskih analiza […]

Lekarska uverenja

Dom zdravlja “Zdravlje plus” je prvi privatni dom zdravlja sa licencom […]

Služba radiologije

U Službi radiologije naši stručnjaci obavljaju Ultrazvučne preglede: Vrata (štitasta žlezda, […]