Služba zdravstvene zaštite radnika – Medicina rada

Ciljevi službe ispunjavaju se kroz obavljanje prethodnih i periodičnih pregleda, sistematskih pregleda, procenu radne sposobnosti, ali i zdravstveno vaspitni rad u cilju očuvanja radne sposobnosti i sprečavanja povreda, invaliditeta ili smrtnog ishoda radno sposobnog stanovništva.

Služba se bavi praćenjem zdravstvenog stanja radnika, lečenjem, terapijskim zbrinjavanjem i upućivanjem na specijalističke preglede.

Služba obavlja preventivne preglede radno sposobnih koji rade na radnim mestima sa povećanim rizikom, kao i neobaveznih sistematskih pregleda radnika zaposlenih na radnim mestima bez povećanog rizika.

U okviru službe rade i specijalizovane komisije koje rade na izdavanju lekarskih uverenja o zdravstvenoj sposobnosti za:

  • Vozače, kako profesionalce tako i amatere
  • Fizička lica za posedovanje i nošenje vatrenog oružija
  • Zasnivanje radnog odnosa
  • Upis u srednje, više i/ili visoke škole
  • Za lica koja upravljaju čamcem, plovećim telom i plutajućim objektom, kao i za lica opšte službe na brodu, plovećem telu i plutajućem objektu

Obuka za pružanje prve pomoći

Dom zdravlja Zdravlje plus proširio je obim svoje delatnosti iz oblasti […]

Služba opšte medicine

Osnovni zadatak službe opšte medicine je pružanje zdravstvenih usluga odraslom stanovništvu, […]

Služba zdravstvene zaštite radnika – Medicina rada

Ciljevi službe ispunjavaju se kroz obavljanje prethodnih i periodičnih pregleda, sistematskih […]

Služba zdravstvene zaštite žena/ginekologija

Polje delovanja službe pokriva preventivno delovanje kroz rad savetodavne službe, obavljanje […]

Služba zdravstvene zaštite dece i omladine

Služba pedijatrije pruža klinički pregled pedijatra uz sve vrste laboratorijskih analiza […]

Lekarska uverenja

Dom zdravlja “Zdravlje plus” je prvi privatni dom zdravlja sa licencom […]

Služba radiologije

U Službi radiologije naši stručnjaci obavljaju Ultrazvučne preglede: Vrata (štitasta žlezda, […]