Služba radiologije

U Službi radiologije naši stručnjaci obavljaju ultrazvučne preglede:

  • Vrata (štitasta žlezda, pljuvačne žlezde, limfni nodusi)
  • Abdomena (jetra, slezina, pankreas, žučna kesica, bubrezi)
  • Muške karlice (mokraćna bešika, prostata)
  • Limfnih nodusa (vrata, aksila, prepona, abdomena)
  • Dojke (ženska i muška)
  • Skrotuma (testisi)
  • Mišića (ruku, nogu, trbušnog zida)
  • Zglobova (rame, lakat,kuk, koleno, skočni zglob, Ahilova tetiva)

U Službi radiologije radimo i dopler krvnih sudova (vrata, ruku, nogu, abdominalne aorte).

Služba opšte medicine

Osnovni zadatak službe opšte medicine je pružanje zdravstvenih usluga odraslom stanovništvu, […]

Služba zdravstvene zaštite radnika – Medicina rada

Ciljevi službe ispunjavaju se kroz obavljanje prethodnih i periodičnih pregleda, sistematskih […]

Služba zdravstvene zaštite žena/ginekologija

Polje delovanja službe pokriva preventivno delovanje kroz rad savetodavne službe, obavljanje […]

Služba zdravstvene zaštite dece i omladine

Služba pedijatrije pruža klinički pregled pedijatra uz sve vrste laboratorijskih analiza […]

Lekarska uverenja

Dom zdravlja “Zdravlje plus” je prvi privatni dom zdravlja sa licencom […]

Služba radiologije

U Službi radiologije naši stručnjaci obavljaju ultrazvučne preglede: Vrata (štitasta žlezda, […]