Skrining

Skrining za rano otkrivanje karcinoma debelog creva
Obavlja se kod osoba oba pola, starosti od 50 do 74 godine, jedanput u 2 godine. Skrining podrazumeva pregled stolice na prisustvo skrivene (golim okom nevidljive) krvi u stolici. Pregled ne zahteva posebnu pripremu pacijenta. U slučaju pozitivnog nalaza testa pacijenti se upućuju na dalju dijagnostiku (kolonoskopiju).

Skrining na rano otkrivanje šećerne bolesti
Obuhvata osobe oba pola, starije od 35 godina, koje nemaju registrovanu šećernu bolest. Skrining se obavlja putem Upitnika za procenu rizika od dijabetes melitusa, kojim se utvrđuje nivo rizika za obolevanje i zavisno od nađenog nivoa preduzimaju se dalje mere praćenja, dijagnostike i eventualnog lečenja.
Preporuka je da se skriningom obuhvate gojazne osobe, sve fizički neaktivne osobe, hipertoničari, osobe sa povišenim nivoom lipida u krvi, posebno povišenim trigliceridima, kao i osobe sa graničnim vrednostima glukoze u krvi (jutarnja glikemija između 5,6 i 6,9 mmol/l. Testiranje, takođe, treba da obave i žene koje su u toku trudnoće imale povišene vrednosti šećera u krvi i žene koje su rađale krupnu decu.

Skrining za rano otkrivanje kardiovaskularnih oboljenja
Obuhvata osobe koje nemaju registrovana kadiovaskularna oboljenja, muškarce starosti 35-69 godina, žene starosti 45-69 godina ili mlađe od 45 godina u postmenopauzi. Pregledu se podvrgavaju i osobe sa porodičnim opterećenjem bolestima srca i krvnih sudova, osobe sa porodičnim hiperholestrolemijama, kao i osobe sa novootkrivenom šećernom bolešću.
Pregled podrazumeva uzimanje anamnestičkih podataka potrebnih za utvrđivanje individualnog rizika, merenje telesne visine i težine, određivanje body mas indeksa, merenje obima struka, merenje pritiska, laboratorijske analize krvi i urina. Na osnovu dobijenih podataka u posebnim Tabelama za procenu rizika određuje se nivo rizika za svakog pacijenta i u skladu sa tim se preduzimaju odgovarajuće mere.

Skrining za rano otkrivanje bolesti štitne žlezde
Fizikalni pregled pacijenta i hormonski status.

Skrining za rano otkrivanje karcinoma prostate kod muškaraca
Fizikalni pregled pacijenta, ultrazvuk i hormonski status.

Obuka za pružanje prve pomoći

Dom zdravlja Zdravlje plus proširio je obim svoje delatnosti iz oblasti […]

Služba opšte medicine

Osnovni zadatak službe opšte medicine je pružanje zdravstvenih usluga odraslom stanovništvu, […]

Služba zdravstvene zaštite radnika – Medicina rada

Ciljevi službe ispunjavaju se kroz obavljanje prethodnih i periodičnih pregleda, sistematskih […]

Služba zdravstvene zaštite žena/ginekologija

Polje delovanja službe pokriva preventivno delovanje kroz rad savetodavne službe, obavljanje […]

Služba zdravstvene zaštite dece i omladine

Služba pedijatrije pruža klinički pregled pedijatra uz sve vrste laboratorijskih analiza […]

Lekarska uverenja

Dom zdravlja “Zdravlje plus” je prvi privatni dom zdravlja sa licencom […]

Služba radiologije

U Službi radiologije naši stručnjaci obavljaju Ultrazvučne preglede: Vrata (štitasta žlezda, […]