Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika „Zdravlje plus“.

Zavod se nalazi u užem centru grada, u ulici Vojvode Mišića broj 214, opremljen je najsavremenijom medicinskom opremom i uređajima, a zdravstvene usluge pružaju kompetentni zdravstveni radnici i saradnici sa višegodišnjim iskustvom iz državnog i privatnog sektora – kvalitetno i posvećeno.

Tel: 011/7653072 i 011/7653659

Pružamo usluge u sledećim oblastima:
• Sve vrste laboratorijskih analiza
• Lekarska uverenja
• Specijalistički pregledi

Detaljnije informacije o vrsti usluga koje pružamo:

Zavod „Zdravlje plus“ pruža usluge za stanovništvo iz oblasti:

• Laboratorijskih analiza
• Opšte medicine
• Interne medicine
• Ginekologije
• Neurologije
• Psihijatrije
• Oftalmologije, kao i
• Pakete sistematskih pregleda za muškarce i žene.

Osim toga pružamo usluge i za preglede radnika i zaposlenih:

• Prethodni lekarski pregledi
• Periodični lekarski pregledi
• Ciljani oftalmološki pregledi
• Sistematski i ciljani pregledi radnika
• Zdravstveni pregledi u cilju izdravanja uverenja za :
◦ Vozače za sve kategorije
◦ Fizička lica za posedovanje i nošenje vatrenog oružja
◦ Zasnivanje radnog odnosa
◦ Upis u srednje, više i visoke škole
◦ Za smeštaj u dom za stare
◦ Za smeštaj u studentske i učeničke domove
◦ Dobijanje radne vize
• Lekarska procena rizika na radnom mestu za Akt o proceeni rizika na radnom mestu kompanije
• Obuka i polaganje ispita iz prve pomoći – osnovni i napredni nivo
◦ Za pružanje prve pomoći na radnom mestu
◦ Za vozačke dozvole
◦ Za izviđače

zdravlje-plus-obrenovac (5)
zdravlje-plus-obrenovac (3)
zdravlje-plus-obrenovac (2)
zdravlje-plus-obrenovac (1)
01
02
03
04

Vizija

Zdravi sugrađani i zdravo društvo uz posvećen rad na prevenciji bolesti i unapređenju zdravih životnih navika zajednice.

Misija

Profesionalnim delovanjem na polju primarne zdravstvene zaštite, doprineti očuvanju zdravlja svih sugrađana i pružiti potrebnu negu i terapijsko zbrinjavanje obolelih kroz pružanje kvalitetnih medicinskih usluga i upotrebu najsavremenije opreme.

Ciljevi i zadaci

 • Edukacija građanstva u cilju očuvanja zdravlja zajednice i prevencije bolesti
 • Precizno i efikasno postavljanje dijagnoze, kao i blagovremeno terapijsko delovanje primenom najsavremenijih metoda i medicinske opreme
 • Najviši stepen kvaliteta usluga, angažovanje vrsnih profesionalaca i stalna edukacija zaposlenih
Najbolje medicinske usluge

Upoznajte naše doktore.  NAŠA ADRESA

  Popa Karana 15, 15000 Šabac

  BROJ TELEFONA

  +381 (15) 345 555

  E-MAIL

  info@zdravljeplus.rs

  Skype

  ZdravljePlusKlinika