Ultrazvuk nove generacije Voluson E8 od sada i kod nas

Još preciznija dijagnostika u ginekologiji, opstetriciji, hirurgiji – ultrazvuk nove generacije Voluson E8 vodećeg svetskog proizvođača ultrazvučnih aparata General electric od sada i u našoj ustanovi!

Najsavremeniji ultrazvučni aparat pruža široke mogućnosti u ginekologiji i opstetriciji, dijagnostici u hirurškim i drugim oblastima medicine, zbog čega će doprineti dodatnom unapređenju kvaliteta rada u Domu zdravlja „Zdravlje plus“.

Nove linearne, transabdominalne i transvaginalne, tehnološki najnaprednije ultrazvučne sonde, su manje voluminozne i lakše od prethodnih tako da omogućavaju lakšu manipulaciju, a čistoća i kvalitet slike u 2D, 3D i 4D su lestvica više u vizualizaciji posmatrane regije i u najtežim uslovima u malim i složenim strukturama.

Sastavna komponenta Voluson aparata su programi za dijagnostičku obradu slike i detekciju patoloških stanja, prikazi iz različitih uglova i mogućnost detaljne analize snimljenog materijala. Novi aparat omogućava 3D/4D sliku uz mogućnost pomeranja tri izvora svetla promenljive boje i intenziteta u radijusu od 360 stepeni. 

Obuka za pružanje prve pomoći

Dom zdravlja Zdravlje plus proširio je obim svoje delatnosti iz oblasti […]

Služba opšte medicine

Osnovni zadatak službe opšte medicine je pružanje zdravstvenih usluga odraslom stanovništvu, […]

Služba zdravstvene zaštite radnika – Medicina rada

Ciljevi službe ispunjavaju se kroz obavljanje prethodnih i periodičnih pregleda, sistematskih […]

Služba zdravstvene zaštite žena/ginekologija

Polje delovanja službe pokriva preventivno delovanje kroz rad savetodavne službe, obavljanje […]

Služba zdravstvene zaštite dece i omladine

Služba pedijatrije pruža klinički pregled pedijatra uz sve vrste laboratorijskih analiza […]

Lekarska uverenja

Dom zdravlja “Zdravlje plus” je prvi privatni dom zdravlja sa licencom […]

Služba radiologije

U Službi radiologije naši stručnjaci obavljaju Ultrazvučne preglede: Vrata (štitasta žlezda, […]