Piše: dr Mirjana Durutović Mozetić: sindrom karpalnog kanala – zašto nam trnu šake?

Piše: dr Mirjana Durutović Mozetić, spec. fizijatrije

Sindrom karpalnog kanala je relativno čest problem, naročito u ženskoj populaciji. Manifestuje se kao bockanje, trnjenje, bol u ručnom zglobu sa dlanske strane, koje se širi do prva 3 prsta šake. Može biti praćeno i gubitkom snage u prstima, nespretnošću za fine radnje (držanje sitnih predmeta, naročito sa prva dva prsta, ušivanje, zakopčavanje i sl.), kao i čestim ispadanjem predmeta iz ruke.

Najčešće se javlja noću, pred zoru, kada pacijentkinja ima potrebu da pravi pokrete kao otresanje toplomera (takozvani “znak toplomera” za kliničara); takođe, javlja se prilikom određenih pokreta i položaja koji prekomerno istežu ili savijaju ručni zglob (vožnja bicikla, držanje telefona, razni poslovi koji angažuju ručni zglob – pakovanje, šivenje, korišćenje alata, vibracionih uređaja, ali i položaj ruke tokom rada na računaru, tj. korišćenja “miša” tokom više sati, svakodnevno).

 

Zašto nam se ovo dešava?

Tegobe su posledica pritiska na središnji nerv šake (nervus medianus), smešten u tesnom karpalnom kanalu. Dno i zidove kanala čine kosti ručja(šake), dok krov kanala čini poprečni ligament. Кroz kanal prolazi i devet tetiva mišića pregibača šake i prstiju. Dakle, svako stanje koje izaziva otok veza između kostiju, oko tetiva, može dovesti do pritiska na nerv : prekomerna upotreba šake, teški, ali i laki, mnogo puta ponovljeni pokreti, zatim neka stanja i bolesti: trudnoća, bolesti štitne žlezde, dijabetes, artritis, povrede-prelomi u toj zoni).

Кako se postavlja dijagnoza?

Pre svega, dobar klinički pregled, posle detaljne anamneze, sa ispitivanjem snage, senzibiliteta, Tinelovog i Falenovog znaka, pritiskom na tipične tačke ručnog zgloba. Takođe, često je potreban i pregled funkcije nerava i mišića (EMNG ), rentgenski snimak, ultrazvučni pregled ručnog zgloba, retko i magnetna rezonanca.

Važno je da lekar postavi pravu dijagnozu trnjenja u šaci, jer ono može nastati i iz drugih razloga, uz ili bez sindroma karpalnog kanala ( pritisak na nervne korenove u vratu, na nerv duž njegovog puta od vrata do ručnog zgloba, itd.)

Кako se leči sindrom karpalnog kanala?

Pre svega, potrebno je rasterećenje ručnog zgloba (pauza ili prilagođavanje aktivnosti rukom, nošenje ortoze ). takođe je neophodno i lečiti, tj regulisati osnovne uzroke (artritis, dijabetes, poremećaj štitne žlezde…).

Prvi metod lečenja je fizikalna terapija, lokalna primena nesteroidnih preparata (gelova), ali i lokalno davanje kortikosteroida u ručni zglob.

Ukoliko tegobe traju dugo, uprkos lečenju, ili se pogoršavaju, sprovodi se operativno lečenje, posle kog se opet sprovodi fizikalna terapija. Stepen i trajanje oporavka posle operacije zavisi od više faktora i traje najčešće od jedan do tri meseca.

 

 

 

 

 

 

Obuka za pružanje prve pomoći

Dom zdravlja Zdravlje plus proširio je obim svoje delatnosti iz oblasti […]

Služba opšte medicine

Osnovni zadatak službe opšte medicine je pružanje zdravstvenih usluga odraslom stanovništvu, […]

Služba zdravstvene zaštite radnika – Medicina rada

Ciljevi službe ispunjavaju se kroz obavljanje prethodnih i periodičnih pregleda, sistematskih […]

Služba zdravstvene zaštite žena/ginekologija

Polje delovanja službe pokriva preventivno delovanje kroz rad savetodavne službe, obavljanje […]

Služba zdravstvene zaštite dece i omladine

Služba pedijatrije pruža klinički pregled pedijatra uz sve vrste laboratorijskih analiza […]

Lekarska uverenja

Dom zdravlja “Zdravlje plus” je prvi privatni dom zdravlja sa licencom […]

Služba radiologije

U Službi radiologije naši stručnjaci obavljaju Ultrazvučne preglede: Vrata (štitasta žlezda, […]