Prevencija – laboratorijske analize sa 50 % popusta u susret Svetskom danu borbe protiv dijabetesa

U susret Svetskom danu borbe protiv dijabetesa koji se obeležava 14. novembra,  Dom zdravlja ”Zdravlje Plus” omogućava 14 i 15. novembra svim zainteresovanim sugrađanima, korisnicima svojih usluga da obave laboratorijske analize u cilju ranog otkrivanja šećerne bolesti sa 50% popusta.

  • Glukoza
  • Glikozilirani hemoglobin (HbA1c)
  • Test opterećenja glukozom (OGTT)
  • Insulin
  • C peptid1
  • Holesterol
  • HDL
  • LDL
  • Trigliceridi

Poželjno je da se 12 sati pre uzorkovanja ne uzima hrana (osim vode).

Mi brinemo o Vašem zdravlju Dom zdravlja ”Zdravlje Plus” Šabac

 

 

 

Obuka za pružanje prve pomoći

Dom zdravlja Zdravlje plus proširio je obim svoje delatnosti iz oblasti […]

Služba opšte medicine

Osnovni zadatak službe opšte medicine je pružanje zdravstvenih usluga odraslom stanovništvu, […]

Služba zdravstvene zaštite radnika – Medicina rada

Ciljevi službe ispunjavaju se kroz obavljanje prethodnih i periodičnih pregleda, sistematskih […]

Služba zdravstvene zaštite žena/ginekologija

Polje delovanja službe pokriva preventivno delovanje kroz rad savetodavne službe, obavljanje […]

Služba zdravstvene zaštite dece i omladine

Služba pedijatrije pruža klinički pregled pedijatra uz sve vrste laboratorijskih analiza […]

Lekarska uverenja

Dom zdravlja “Zdravlje plus” je prvi privatni dom zdravlja sa licencom […]

Služba radiologije

U Službi radiologije naši stručnjaci obavljaju Ultrazvučne preglede: Vrata (štitasta žlezda, […]