Međunarodni dan medicinskih sestara – odgovorne i posvećene

Začetnica modernog sestrinstva, medicinska sestra iz Velike Britanije Florens Najtingel, koja je rođena pre 203 godine, podigla je ovo zanimanje na nivo veoma važne profesije u medicini.

Danas se ni jedna zdravstvena ustanova ne može zamisliti bez medicinskih sestara kao deo tima koji svakodnevno obavlja poslove medicinske struke, koji uključuje neposrednu saradnju u medicinskim procedurama, kako u dijagnostici tako i u terapiji, administrativne poslove, kao i poslove koji se odnose na zdravstveno prosvećivanje i preventivne mere u cilju sprečavanja nastanka bolesti.

U domu zdravlja „Zdravlje plus“ ovaj odgovoran i nadasve human posao zajedno sa lekarima i zdravstvenim saradnicima odgovorno, profesionalno i posvećeno obavljaju 22 medicinske sestre. One su deo tima koji doprinosi očuvanju i unapređenju zdravlja naših građana.

Tokom pandemije korona virusa iznele su veliki teret priliva velikog broja pacijenata i nesebično pružajući zdravstvene usluge pokazale da su veliki profesionalci u svom poslu.

Stručne, odgovorne, ljubazne i spremne da odgovore na svaki zdravstveni izazov, naše medicinske sestre su naš ponos.

ČESTITAMO DAN MEDICINSKIH SESTRA SVIM MEDICINSKIM SESTRAMA SVETA!

 

Obuka za pružanje prve pomoći

Dom zdravlja Zdravlje plus proširio je obim svoje delatnosti iz oblasti […]

Služba opšte medicine

Osnovni zadatak službe opšte medicine je pružanje zdravstvenih usluga odraslom stanovništvu, […]

Služba zdravstvene zaštite radnika – Medicina rada

Ciljevi službe ispunjavaju se kroz obavljanje prethodnih i periodičnih pregleda, sistematskih […]

Služba zdravstvene zaštite žena/ginekologija

Polje delovanja službe pokriva preventivno delovanje kroz rad savetodavne službe, obavljanje […]

Služba zdravstvene zaštite dece i omladine

Služba pedijatrije pruža klinički pregled pedijatra uz sve vrste laboratorijskih analiza […]

Lekarska uverenja

Dom zdravlja “Zdravlje plus” je prvi privatni dom zdravlja sa licencom […]

Služba radiologije

U Službi radiologije naši stručnjaci obavljaju Ultrazvučne preglede: Vrata (štitasta žlezda, […]