Dragana Matijević, psiholog: Polazak u školu – šta je važno znati

Bliži se polazak u školu, pa rastu iščekivanja, radost, ali i strepnje… Da škola ne bude bauk, a sve školske dileme rešimo zajedno i radujemo se početku školovana, šta je važno znati i šta uraditi piše naš psiholog Dragana Matijević.

 

Igra je važan deo odrastanja Fotografija: screenshot/printscreen

Svako je dete posebno.

Za decu ovog uzrasta karakteristične su velike individualne razlike, koje se ispoljavaju u fizičkoj, intelektualnoj, emocionalnoj i socijalnoj sferi. Različito je i okruženje iz koga dete dolazi. Кako će se dete snaći u školi, zavisi i od toga da li je i koliko bilo uključeno u predškolsku instituciju. Postoji niz faktora koji su važni za uspeh deteta u snalaženju u školskim situacijama i novim obavezama. Uspeh ne zavisi samo od deteta, već i od roditelja i vaspitača u vrtiću, ali i učitelja koji ga dočekuje u školi i koji će se s njime družiti tokom njegovog školovanja.

Neophodno je da učitelj uoči osobenosti svakog deteta i da mu omogući, uvažavajući njegove specifičnosti, učenje na način koji mu je najprimereniji, kao i brzinu, tempo rada koja mu najviše odgovara.

 

Ranac pun radosti i briga Fotografija: printscreen

Polazak u školu – veliki dan za celu porodicu. Uloga roditelja.

Pored vaspitača, veoma je bitno i pravilno ponašanje roditelja.  Polazak u školu predstavlja veliki događaj kako za decu, tako i za roditelje, tako da je bitna priprema ne samo za prvi školski dan već i za upis. Upis podrazumeva testiranje kod psihologa, ili pedagoga kao i preglede kod pedijatra. Najvažnije je da sve to ne bude praćeno zastrašivanjem dece i da nema osećaja pritiska i tenzije. Roditeljima se preporučuje obilazak škole zajedno sa decom pred polazak kako bi sama deca krenula da se prilagođavaju budućoj promeni. Takođe se može voditi usmeno pripremanje dece o školi tokom leta povremenim razgovorima o tome šta će deca u školi raditi, šta će učiti i koga će upoznati.

 

Deca traže da ih voliš … Fotografija: printscreen

Učenje, znanje, ocene.

Fotografija:printscreen

Za život, ne za školu učimo! Seneka, I v.n.e.

                                 Non scholae, sed vitae discimus!(Seneka, I v.n.e.)                               

Što se tiče samog učenja, dobro bi bilo ustanoviti isto vreme i prostor za učenje od samog početka. Veoma je važno da roditelji ne insistiraju na ocenama i ispitivanjem dece čim dođu iz škole jer, time dete samo dobija pogrešan utisak da treba da uči samo zbog ocene, a ne da bi nešto novo i korisno naučilo i primenilo.

Da bi se izbegao stres zbog polaska u školu, roditeljima se savetuje da se opuste i smire zbog polaska svoje dece u školu, a ako imaju bilo kakve nedoumice ili brige, mogu se javiti pedagozima ili psiholozima škole u koju njihovo dete polazi.

 

Slušajte dete. Razgovor je ključ razumevanja.

Za kraj, ako dete pokazuje bilo kakvo nezadovoljstvo školom, treba ga pažljivo saslušati i pričati sa njim i uvideti problem, pronaći zajednički način da se teškoće reše i razgovarati sa učiteljicom.

Obuka za pružanje prve pomoći

Dom zdravlja Zdravlje plus proširio je obim svoje delatnosti iz oblasti […]

Služba opšte medicine

Osnovni zadatak službe opšte medicine je pružanje zdravstvenih usluga odraslom stanovništvu, […]

Služba zdravstvene zaštite radnika – Medicina rada

Ciljevi službe ispunjavaju se kroz obavljanje prethodnih i periodičnih pregleda, sistematskih […]

Služba zdravstvene zaštite žena/ginekologija

Polje delovanja službe pokriva preventivno delovanje kroz rad savetodavne službe, obavljanje […]

Služba zdravstvene zaštite dece i omladine

Služba pedijatrije pruža klinički pregled pedijatra uz sve vrste laboratorijskih analiza […]

Lekarska uverenja

Dom zdravlja “Zdravlje plus” je prvi privatni dom zdravlja sa licencom […]

Služba radiologije

U Službi radiologije naši stručnjaci obavljaju Ultrazvučne preglede: Vrata (štitasta žlezda, […]