Dr Saša Bekić: kako zaštititi svoje srce?

Svetski dan srca je ustanovljen 2000. godine, sa ciljem da informiše ljude širom sveta, da su bolesti srca i krvnih sudova vodeći uzrok smrti. Svake godine u svetu 18,6 miliona ljudi umre kao posledica bolesti srca i krvnih sudova (КVB), a procenjuje se da će do 2030. godine taj broj porasti na 23 miliona. Svetska federacija za srce upozorava da najmanje 85% prevremenih smrtnih ishoda može da se spreči kontrolom glavnih faktora rizika (pušenje, nepravilna ishrana i fizička neaktivnost).

Dr Saša Bekić, kardiolog

Živimo u vremenu pandemije COVID -19 koja opterećuje zdravstvene sisteme i podiže nivo individualne odgovornosti za sopstveno zdravlje i zdravlje celokupnog društva. Zato ove godine, 29. septembra, kampanja povodom obeležavanja Svetskog dana srca  ističe potrebu za pronalaženjem alternativnih načina povezivanja ljudi u cilju prevencije i lečenja КVB.

COVID-19 naročito ugrožava srčane bolesnike i stavlja ih pod dvostruki rizik. S jedne strane, srčani bolesnici su već narušenog zdravlja, a ako se inficiraju virusom SARS-CoV-2, rizik da razviju težu kliničku sliku, sa često fatalnim ishodom je veći. Prema podacima Svetske federacije za srce, COVID-19 je izazvao višestruke posledice kod 520 miliona ljudi koji žive sa КVB.

Prema preliminarnim podacima Populacionog registra za akutni koronarni sindrom, bolesti srca i  krvnih sudova (КVB) tokom 2020. godine u Srbiji je umrlo 55.305 osoba (25.617 muškaraca i 29.688 žena). Bolesti srca i krvnih sudova sa učešćem od 47,3% u svim uzrocima smrti, vodeći su uzrok umiranja u Srbiji.

Promenjivi faktori rizika

Većina КVB je uzrokovana faktorima rizika koji se mogu kontrolisati, lečiti ili modifikovati, kao što su: visok krvni pritisak, visok nivo holesterola, prekomerna uhranjenost/gojaznost, upotreba duvana, fizička neaktivnost i šećerna bolest. Međutim, postoje i neki faktori rizika koji ne mogu da se kontrolišu. Među najznačajnije faktore rizika, koji su odgovorni za smrtnost od КVB, ubrajaju se povišen krvni pritisak (kome se pripisuje 13% smrtnih slučajeva na globalnom nivou), zatim upotreba duvana (9%), povišen nivo šećera u krvi (6%), fizička neaktivnost (6%) i prekomerna telesna masa i gojaznost (5%).

Faktori rizika na koje ne možemo da utičemo (nepromenljivi faktori rizika)

  • Godine
  • Pol
  • Nasledje

Кako zastititi svoje srce?

Budite fizički aktivni

Sprovodite redovnu umerenu fizičku aktivnost. Samo 30 minuta aktivnosti dnevno može da pomogne u sprečavanju srčanog i moždanog udara. Neka to postane vaš životni stil – regularni deo svakog vašeg dana! Кrećite se stepenicama umesto liftom, izađite iz autobusa nekoliko stanica ranije i prepešačite deo planirane trase. Bavite se vežbama pri kojima se prijatno osećate (npr. plivanje, šetnja, vožnja bicikla itd. ). Fizička aktivnost će sigurno pomoći i da se oslobodite stresa a, osim toga, idelan je saveznik  u borbi sa kilogramima.

Prestanite sa pušenjem i zaštitite se od duvana

Ako prestanete da pušite, rizik od koronarne bolesti srca biće dvostruko niži u roku od samo godinu dana uz trend vraćanja na normalan nivo tokom vremena. Osim kontrole i promene sopstvenih izbora i navika, važno je da izbegavate zadimljeno okruženje – i sama izloženost duvanskom dimu (pasivno pušenje) značajno povećava rizik od srčanog udara.

Jedite zdravo

Nezdrava ishrana dovodi do gojaznosti. Ishrana pre svega treba da bude količinski i po kvalitetu adekvatna. U ishrani treba da budu zastupljenje namirnice kao što su voće, povrće, integralne žitarice, mršava mesa, mlečni proizvodi sa niskim sadržajem masnoća i riba. Budite oprezni sa obrađenom hranom koja često sadrži visok nivo soli. Izbegavajte alkoholna pića koliko god je to moguće.

Održavajte zdravu telesnu težinu

Trudite se da dostignete i održavate idealnu telesnu masu, u skladu sa vašom visinom, godinama starosti, polom. Gojaznost je faktor rizika razvoja ishemijske bolesti srca. Кarakteriše se uvećanjem masne mase tela u meri koja dovodi do narušavanja zdravlja i razvoja brojnih komplikacija na mnogim organima i organskim sistemima, što za posledicu ima povećani morbiditet i mortalitet. U odraslih osoba definiše se kao indeks telesne mase ≥30 kg/m2.*

*Jednostavan a dobar način za praćenje zdrave telesne težine je upotreba BMI (indeks telesne mase), koji, kroz odnos telesne visine i mase, daje grubu procenu udela masti u organizmu. Da biste izračunali svoj BMI, podelite svoju masu (u kilogramima) sa vrednošću svoje visine (izražene u metrima) na kvadrat. Preporuka je da zdrava odrasla osoba treba da održava svoj BMI između 18,5 i 24,9 kg / m².

Znajte vaše brojke

Redovno kontrolišite visinu svog krvnog pritiska, nivo holesterola i glukoze u krvi.

Ne zaboravite da je visok krvni pritisak glavni faktor rizika za nastanak moždanog udara, kao i oko polovine svih bolesti srca. Počevši od vrednosti 115/75 mm Hg, rizik za КVB se udvostručuje sa svakim porastom za 20/10 mm Hg u odnosu na prethodnu vrednost TA.

Povišeni nivoi holesterola i šećera u krvi dodatni su faktori rizika i značajno povećavaju šanse za nastanak pomenutih oboljenja. Poželjne vrednosti ukupnog holesterola su manje od 5,2 mmol/l a glukoze od 4.0 do 6.0 mmol/l pre jela.

Smanjite mentalni stres

Mentalni stres kao faktor rizika za КVB neizbežni je pratilac savremenog života.

Mentalni stres može biti hronični stres (praktično od rođenja), zatim rezultat uticaja socijalne sredine – posledica ekonomsko-političke krize, emotivni stres, poremećaji ponašanja u sklopu anksioznih poremećaja i reakcija (razni oblici depresija, aktuelni postraumatski stres sindrom kod prognanih lica, nakon prirodnih nepogoda…), panike, fobije.

Primena metoda kontrole mentalnog stresa (npr. psihološke radionice i sportsko rekreativne vežbe) predstavlja jedan od načina prevazilaženja ovog faktora rizika.

Autor: dr Saša Bekić, spec. interne medicine, kardiolog

Obuka za pružanje prve pomoći

Dom zdravlja Zdravlje plus proširio je obim svoje delatnosti iz oblasti […]

Služba opšte medicine

Osnovni zadatak službe opšte medicine je pružanje zdravstvenih usluga odraslom stanovništvu, […]

Služba zdravstvene zaštite radnika – Medicina rada

Ciljevi službe ispunjavaju se kroz obavljanje prethodnih i periodičnih pregleda, sistematskih […]

Služba zdravstvene zaštite žena/ginekologija

Polje delovanja službe pokriva preventivno delovanje kroz rad savetodavne službe, obavljanje […]

Služba zdravstvene zaštite dece i omladine

Služba pedijatrije pruža klinički pregled pedijatra uz sve vrste laboratorijskih analiza […]

Lekarska uverenja

Dom zdravlja “Zdravlje plus” je prvi privatni dom zdravlja sa licencom […]

Služba radiologije

U Službi radiologije naši stručnjaci obavljaju Ultrazvučne preglede: Vrata (štitasta žlezda, […]