26. septembar, Svetski dan kontracepcije: Moć opcija – za reproduktivno zdravlje i planiranje porodice

Svetski dan kontracepcije se obeležava svake godine 26. septembra.

Tema ovogodišnjeg Svetskog dana kontracepcije, „Moć opcija“ ukazuje na ključnu ulogu koju izbor kontracepcije igra u osnaživanju pojedinaca da preuzmu kontrolu nad svojim reproduktivnim zdravljem.

Planiranje porodice omogućava pojedincima i parovima da planiraju i ostvare željeni broj dece i da planiraju vreme njihovog rađanja i razmak između porođaja. Planiranje porodice je, takođe, pitanje seksualnih i reproduktivnih prava. Pravo na seksualno i reproduktivno zdravlje predstavlja jedno od osnovnih ljudskih prava, koje podrazumeva da je ljudima omogućeno da ostvaruju bezbedne seksualne odnose na zadovoljstvo oba partnera, da ne doživljavaju prinudu i nasilje i da ne strahuju od seksualno prenosivih infekcija i neželjene trudnoće, kao i da mogu da kontrolišu plodnost na način koji ne izaziva neželjene posledice po njihovo zdravlje.

Posvećujući pažnju reproduktivnom zdravlju, naša dr Vera Mandić, spec.ginekologije, podseća na značaj kontracepcija, apelujući na podizanje svesti o ovoj temi i redovne posete i konsultacije sa vašim lekarom.

Kontracepcija je sprečavanje začeća. Kontraceptivna sredstva i postupci dele se na više načina – po načinu delovanja, po efikasnosti, po načinu upotrebe, po trajanju upotrebe i u odnosu na korisnika.

Ne postoji idealno kontraceptivno sredstvo, podseća dr Mandić.

Pri izboru kontraceptivnog postupka treba se rukovoditi sledečim:

  • Razlog sprečavanja začeća
  • Zdravstveno stanje žene
  • Starost partnera i učestalost odnosa

 

Tradicionalne kontraceptivne metode

Prekinut snošaj (coitus interruptus). Polni odnos se prekida pre ejakulacije, ali ova metoda je nepouzdana.

Mehaničke metode:

  1. Kondom – koristi ga muškarac pre koitusa. Osim kontraceptivnog učinka ima izvesnu zaštitu od veneričnih bolesti.
  2. Hemijska kontraceptivna sredstva:

           To su sredstva koja se koriste pre odnosa. Mogu biti u vidu paste, krema, želea, tableta.

           Ova sredstva su jednostavna za upotrebu.

Hormonska kontracepcija:

Hormonska kontraceptivna sredstva deluju tako što osim sprečavanja ovulacije deluju na sluzokožu materice i onesposobljavaju usađivanje oplođenog jajeta u materičnu duplju ukoliko bi kojim slučajem došlo do trudnoće. Žene pušači ne bi trebalo da koriste OC.

Osim kontraceptivnih pilula zadnjih godina na tržištu se pojavila pilula za DAN POSLE. Ta pilula sadrži visoku dozu hormona i izaziva krvarenje i onemogućava usađivanje oplođenog jajeta.

Najuspešniji postupci za sprečavanje začeća su kod muškarca VASECTOMIA (podvezivanje i presecanje semevoda), ili kod žene podvezivanje jajovoda.

Od mehaničkih kontraceptivnih sredstava koriste se spirale. One su plastične sa dodacima bakra ili srebra.

Postoje i hormonske spirale koje osim kontraceptivnog učinka povoljno deluju na smanjivanje menstrualnog krvarenja pa tako imaju i terapijski učinak u regulisanju anemija.

Žena treba da odabere način kontracepcije koja odgovara njenom stilu života, seksualnim navikama i zdravstvenom stanju.

Naravno da pravilan odabir kontraceptivnog postupka treba da se konsultuje sa svojim ginekologom. Njen lekar će uraditi odgovarajuće preglede – kolposkopija, PAPA test, brisevi, ultrazvuk – i preporučiti jij optimalno rešenje.

Najnepopularniji način planiranja porodice je arteficijelni prekid trudnoće. Taj problem se često sreće u maloletničkoj populaciji; zato treba kroz razne tribine preneti osnove kontracepcije u školskoj populaciji.

Dr Vera Mandić, spec. ginekologije

Obuka za pružanje prve pomoći

Dom zdravlja Zdravlje plus proširio je obim svoje delatnosti iz oblasti […]

Služba opšte medicine

Osnovni zadatak službe opšte medicine je pružanje zdravstvenih usluga odraslom stanovništvu, […]

Služba zdravstvene zaštite radnika – Medicina rada

Ciljevi službe ispunjavaju se kroz obavljanje prethodnih i periodičnih pregleda, sistematskih […]

Služba zdravstvene zaštite žena/ginekologija

Polje delovanja službe pokriva preventivno delovanje kroz rad savetodavne službe, obavljanje […]

Služba zdravstvene zaštite dece i omladine

Služba pedijatrije pruža klinički pregled pedijatra uz sve vrste laboratorijskih analiza […]

Lekarska uverenja

Dom zdravlja “Zdravlje plus” je prvi privatni dom zdravlja sa licencom […]

Služba radiologije

U Službi radiologije naši stručnjaci obavljaju Ultrazvučne preglede: Vrata (štitasta žlezda, […]