Uživajte u prirodi uz oprez

Prve prolećne dane dočekujemo sa velikom radošću, a lepo vreme mami na druženje u prirodi. Predstojeći praznici idealna su prilika za šetnju i boravak na otvorenom, a uz svu lepotu i brojne prednosti koje donosi, odlazak u prirodu suočava nas i sa različitim izazovima, pa se tako, upravo u ovo doba godine veliki broj naših korisnika žali na probleme koje mogu uzrokovati krpelji.

Kako biste te neprilike izbegli i prepustili se uživanju u lepim danima, prenosimo savet našeg lekara dr Nine Todorović Mijatović, specijaliste dermatovenerologije.

S obzirom da su krpelji najaktivniji od ranog proleća do kasne jeseni, potrebno je primeniti određene mere zaštite tokom boravka u prirodi, koje podrazumevaju izbegavanje boravka u visokoj travi na neuređenim površinama, kao i nošenje adekvatne odeće i obuće. Nakon boravka u prirodi potrebno je uraditi detaljan pregled kože (uključujući i kosmati deo). U slučaju da primetite prisustvo krpelja na koži, pokušajte da ga odstranite ukoliko ste vični i ukoliko ste imali ranije iskustvo, ili potražite stručnu medicinsku pomoć. Pošto su krpelji prenosioci Lajmske bolesti, potrebno je mesto uboda pratiti narednih mesec dana. Ukoliko se pojavi lokalno crvenilo na mestu uboda, koje se širi u vidu prstena, zbog čega se naziva Erythema migrans (migrirajuće crvenilo), potrebno je odmah se javiti lekaru – kaže dr Nina Todorović Mijatović, specijaliste dermatovenerologije.

Obuka za pružanje prve pomoći

Dom zdravlja Zdravlje plus proširio je obim svoje delatnosti iz oblasti […]

Služba opšte medicine

Osnovni zadatak službe opšte medicine je pružanje zdravstvenih usluga odraslom stanovništvu, […]

Služba zdravstvene zaštite radnika – Medicina rada

Ciljevi službe ispunjavaju se kroz obavljanje prethodnih i periodičnih pregleda, sistematskih […]

Služba zdravstvene zaštite žena/ginekologija

Polje delovanja službe pokriva preventivno delovanje kroz rad savetodavne službe, obavljanje […]

Služba zdravstvene zaštite dece i omladine

Služba pedijatrije pruža klinički pregled pedijatra uz sve vrste laboratorijskih analiza […]

Lekarska uverenja

Dom zdravlja “Zdravlje plus” je prvi privatni dom zdravlja sa licencom […]

Služba radiologije

U Službi radiologije naši stručnjaci obavljaju Ultrazvučne preglede: Vrata (štitasta žlezda, […]