Skrining u oktobru Međunarodnom mesecu borbe protiv raka dojke

Dom zdravlja “Zdravlje plus” će tokom meseca oktobra u okviru kampanje Oktobar – mesec borbe protiv karcinoma dojke za sve zainteresovane žene raditi skrining na karcinom dojke.

  • Za žene do 45 godina – ultrazvučni pregled dojki. Ukoliko se na osnovu ultrazvučnog pregleda ustanovi da postoje promene na dojkama pregled će se upotpuniti sa mamografijom
  • Za žene preko 45 godina – mamografija.

 

U želji da omogućimo što većem broju žena da provere svoje zdravlje odobrili smo popust od 30% na navedene usluge u odnosu na redovne cene:

  •  ultrazvuk dojki – 2.450,00 dinara
  •  mamografija – 2.800,00 dinara

 

Rak dojke čini vodeći uzrok obolevanja i umiranja od malignih bolesti u ženskoj populaciji širom sveta. To je najčešći rak kod žena, kako u razvijenim tako i u manje razvijenim delovima sveta.

 

 

Prema podacima Svetske zdravstvene organizacije, u svetu se godišnje registruje oko 1.670.000 žena obolelih od ove bolesti, a oko 522.000 žena umre od ove bolesti svake godine. 

Rak dojke je najčešći zloćudni tumor kod žena u Srbiji. Svake godine oko 4.600 žena oboli, a 1.600 umre od ove bolesti. Jedna od osam žena tokom svog života oboli od raka dojke. Ukoliko se otkrije u ranoj fazi rak dojke može biti potpuno izlečen.

Sa ciljem jačanja prevencije i ukazivanja na značaj preventivnih pregleda, naš Dom zdravlja pokrenuo je ovu akciju uz poziv našim sugrađankama da na vreme misle o svom zdravlju. 

 

*Podaci Kancelarije za skrining raka Instituta za javno zdravlje “Milan Jovanović Batut”

 

Obuka za pružanje prve pomoći

Dom zdravlja Zdravlje plus proširio je obim svoje delatnosti iz oblasti […]

Služba opšte medicine

Osnovni zadatak službe opšte medicine je pružanje zdravstvenih usluga odraslom stanovništvu, […]

Služba zdravstvene zaštite radnika – Medicina rada

Ciljevi službe ispunjavaju se kroz obavljanje prethodnih i periodičnih pregleda, sistematskih […]

Služba zdravstvene zaštite žena/ginekologija

Polje delovanja službe pokriva preventivno delovanje kroz rad savetodavne službe, obavljanje […]

Služba zdravstvene zaštite dece i omladine

Služba pedijatrije pruža klinički pregled pedijatra uz sve vrste laboratorijskih analiza […]

Lekarska uverenja

Dom zdravlja “Zdravlje plus” je prvi privatni dom zdravlja sa licencom […]

Služba radiologije

U Službi radiologije naši stručnjaci obavljaju Ultrazvučne preglede: Vrata (štitasta žlezda, […]