Skrining na KVB u susret Svetskom danu srca

U susret Svetskom danu srca, koji se obeležava 29. septembra, Dom zdravlja „Zdravlje Plus“ organizuje skrining na kardiovaskularne bolesti koje će raditi lekari opšte prakse, a po potrebi upućivati kardiologu.
Skrining podrazumeva:  
 
 Lipidogram (masnoće u krvi)
·   dobar holesterol
·   loš holesterol
·   ukupni holesterol
·   trigliceridi
·   šećer u krvi
 
Pregled lekara opšte prakse
·  auskultacija pluća i srca
·  merenje krvnog pritiska
 
EKG
 
BMI (indeks telesne mase)
 
Ukupna cena 1.000,00 dinara
 
Za #zdravlje vašeg srca – Zdravlje Plus!
 
Sve informacije možete dobiti pozivom na broj: 015 34 55 55 

Obuka za pružanje prve pomoći

Dom zdravlja Zdravlje plus proširio je obim svoje delatnosti iz oblasti […]

Služba opšte medicine

Osnovni zadatak službe opšte medicine je pružanje zdravstvenih usluga odraslom stanovništvu, […]

Služba zdravstvene zaštite radnika – Medicina rada

Ciljevi službe ispunjavaju se kroz obavljanje prethodnih i periodičnih pregleda, sistematskih […]

Služba zdravstvene zaštite žena/ginekologija

Polje delovanja službe pokriva preventivno delovanje kroz rad savetodavne službe, obavljanje […]

Služba zdravstvene zaštite dece i omladine

Služba pedijatrije pruža klinički pregled pedijatra uz sve vrste laboratorijskih analiza […]

Lekarska uverenja

Dom zdravlja “Zdravlje plus” je prvi privatni dom zdravlja sa licencom […]

Služba radiologije

U Službi radiologije naši stručnjaci obavljaju Ultrazvučne preglede: Vrata (štitasta žlezda, […]