Prof.dr Miodrag Krstić, gastroenterolog-hepatolog od 3. jula u našoj ordinaciji

Od 3. jula u Internističkoj ordinaciji Zdravlje Plus ordiniraće profesor Miodrag Krstić, hepatolog-gastroenterolog.

Unapređujući svoje usluge, u susret vašim potrebama, u našoj ordinaciji su vrhunski stručnjaci.

Prof. dr Miodrag Krstić je specijalista interne medicine, gastroenterolog i hepatolog. Direktor je Klinike za gastroenterologiju i hepatologiju i važi za izuzetnog i cenjenog doktora iz ove oblasti u Srbiji. Prof. dr Krstić je profesor na katedri za internu medicinu na Medicinskom fakultetu u Beogradu, poznat po izborima u naučna i nastavna zvanja. Ovaj vrsni lekar autor je više od 350 naučnih i stručnih publikacija.  

Prof. dr Krstić u svakodnevnom radu sprovodi gastroenterološke i hepatološke preglede, kao i gastroskopijukolonoskopiju i druge slične procedure.

Naročito se ističe njegov angažman u organizaciji i učešću na kongresima, kao i pedagoški rad sa studentima.

Prof. dr Miodrag Krstić angažovan je kako u državnoj, tako i u privatnoj praksi.

 

 

Informacije i zakazivanje na:

015 345 555

Obuka za pružanje prve pomoći

Dom zdravlja Zdravlje plus proširio je obim svoje delatnosti iz oblasti […]

Služba opšte medicine

Osnovni zadatak službe opšte medicine je pružanje zdravstvenih usluga odraslom stanovništvu, […]

Služba zdravstvene zaštite radnika – Medicina rada

Ciljevi službe ispunjavaju se kroz obavljanje prethodnih i periodičnih pregleda, sistematskih […]

Služba zdravstvene zaštite žena/ginekologija

Polje delovanja službe pokriva preventivno delovanje kroz rad savetodavne službe, obavljanje […]

Služba zdravstvene zaštite dece i omladine

Služba pedijatrije pruža klinički pregled pedijatra uz sve vrste laboratorijskih analiza […]

Lekarska uverenja

Dom zdravlja “Zdravlje plus” je prvi privatni dom zdravlja sa licencom […]

Služba radiologije

U Službi radiologije naši stručnjaci obavljaju Ultrazvučne preglede: Vrata (štitasta žlezda, […]