Dr Mirjana Terzić Janković: povišena temperatura u dečjem uzrastu

Povišena temperatura kod dece može izazvati brigu roditelja. Čime je uzrokovana, šta je važno znati, kako pomoći detetu i adekvatno ga lečiti piše naša dr Mirjana Terzić Janković, specijalista pedijatrije. 

Dr Mirjana Terzić Janković, specijalista pedijatrije

 

Povišena telesna temperatura ili febrilnost označava porast temperature tela iznad vrednosti koje su normalne. Za decu je to vrednost jednaka ili veća od 38 stepeni Celzijusa izmerena izmerena ispod pazuha. Termoregulacioni centar se nalazi u delu mozga koji se zove hipotalamus. Kada dodje do infekcije mikrobi stimulišu leukocite (bela krvna zrnca) i makrofage koji luče supstance tkz. endogene pirogene. Termoregulacioni centar reaguje na to porastom telesne temperature.

 

 

 

UZROCI

Uzroci febrilnosti su brojni: infekcije najčešće, zatim lekovi, biološki agensi, trovanja endokrine bolesti (hypertireoza), inflamatorne bolesti creva, reumatske bolesti u dečjem uzrastu i maligniteti se nekad mogu ispoljiti na taj način.
Pošto su infekcije najčešći uzrok povišene temperature treba znati da se one različito ispoljavaju zavisno od uzrasta deteta i vrste uzročnika. Tako su neki uzročnici češći u periodu malog deteta dok se drugi češće javljaju kod predškolske i školske dece. Što je uzrast manji febrilnost se javlja iznenada i teže se podnosi. Zato je potrebno obratiti se lekaru da pregleda dete.

Najepše provedeno vreme sa vršnjacima

DIJAGNOSTIKA I LEČENJE

Posle detaljno uzetih podataka od roditelja o pojavi i trajanju temperature kao i o promeni u opštem stanju deteta i drugim simptomima pristupa se detaljnom pregledu bolesnog deteta.
Saznanje da je u virusnim infekcijama zahvaćeno više organa ili sistema (pa se i bolest ispoljava udruženim simptomima), a da je kod bakterijskih lokalizovano na jedan organ pomaže u postavljanju dijagnoze. Nekad je potrebno uraditi i laboratorijske ili radiografske preglede da bi se došlo do što preciznije dijagnoze, a time će i lečenje biti usprešnije.

Od analiza se najčešće radi kompletna krvna slika (leukociti sa formulom) i C-reaktivni protein koji su pokazatelji akutne faze zapaljenja. Njihove povećane vrednosti će pobuditi sumnju na bakterijsku infekciju. Veoma je važna i mikrobioloska obrada uzoraka krvi, briseva, urina, stolice, likvora. Nije uvek moguće ambulantno lečiti bolesno dete. Nekada bolesno dete treba hospitalizovati u cilju adekvatne dijagnostike i lečenja. To se posebno odnosi na decu do 36 mesei ukoliko se iznenada javi temperatura viša od 39, a bez znakova lokalizovane infekcije.

VAŽNO!

Imajući u vidu specifičnost dečjeg uzrasta i kompleksnost patologije ponavljam da je dete koje ima temperaturu bolesnik koji se mora lečiti uz konsultaciju sa lekarom, a nikako na svoju ruku posebno ne davati antibiotike samoinicijativno, jer to nekada nije ni potrebno a može naneti štetu zbog nastajanja baktrijske rezistencije.
Roditelj kod kuće može pomoći svom detetu koje je febrilno tako što će mu skinuti suvišnu odeću, dati čaj ili sok, istuširati dete i dati mu antipiretik tj. lek na bazi paracetamola ili ibuprofena
u odgovarajućoj dozi.

Obuka za pružanje prve pomoći

Dom zdravlja Zdravlje plus proširio je obim svoje delatnosti iz oblasti […]

Služba opšte medicine

Osnovni zadatak službe opšte medicine je pružanje zdravstvenih usluga odraslom stanovništvu, […]

Služba zdravstvene zaštite radnika – Medicina rada

Ciljevi službe ispunjavaju se kroz obavljanje prethodnih i periodičnih pregleda, sistematskih […]

Služba zdravstvene zaštite žena/ginekologija

Polje delovanja službe pokriva preventivno delovanje kroz rad savetodavne službe, obavljanje […]

Služba zdravstvene zaštite dece i omladine

Služba pedijatrije pruža klinički pregled pedijatra uz sve vrste laboratorijskih analiza […]

Lekarska uverenja

Dom zdravlja “Zdravlje plus” je prvi privatni dom zdravlja sa licencom […]

Služba radiologije

U Službi radiologije naši stručnjaci obavljaju Ultrazvučne preglede: Vrata (štitasta žlezda, […]