Dr Vera Mandić, ginekolog: REDOVNE KONTROLE NAJVAŽNIJE

Kako sprečiti karcinom grlića materice, kako lečiti i kada je vreme da reagujete? Šta je sve potrebno da znate da biste sačuvali svoje zdravlje piše dr Vera Mandić, specijalista ginekologije u našem Domu zdravlja i savetuje:

– Redovno se kontrlolišite, bar jednom godišnje. Mladim devojkama koje stupaju u seksualne odnose, savetujemo da se jave na pregled i savet. Ne treba da traže savete na internetu i da se same „leče“, već da se konsultuju sa stručnim licem-ginekologom – kaže dr Mandić.

 

ŠTA JE RAK GRLIĆA MATERICE?

     Rak grlića materice je seksualno prenosiva bolest i nastaje na donjem delu materice koji je okrenut prema vagini. Bolest nastaje kada se izmenjene ćelije počnu nekontrolisano umnožavati i širiti u okolna tkiva.

     U svetu od ove bolesti oboli godišnje oko 500 000 žena, a umre oko 310.000 (prema podacima SZO- Svetske zdravstvene organizacije za 2018. godinu). U našoj zemlji  godišnje oboli oko 1.200 žena, a umre oko  450. Naša zemlja zauzima neslavno 5. mesto posle Letonije,  BiH,  Estonije i  Moldavije. I po stopi umiranja od ove bolesti smo peti u svetu.

KOJI SU FAKTORI RIZIKA?

     Faktori rizika su mnogobrojni:

– rano stupanje u seksualne odnose

– česte promene partnera

– pušenje

– loši socio-ekonomski odnosi (siromaštvo…)

– gojaznost

– genetska predispozicija

  

  U 95% otkrivenih karcinoma grlića materice, za nastanak bolesti smatra se da je uzrok infekcija HUMANIM PAPILOMA VIRUSOM (HPV). Genitalni HPV je veoma rasprostanjen i prenosi se polnim putem. Ni prezervativ nije sigurna zaštita od ovog virusa, jer postoji kontakt koža-koža. Muškarac može imati HPV asimptomatski, ali putem seksualnog odnosa prenosi infekciju svojoj partnerki.

    Prvim seksualnim odnosom odnosom 75% devojaka dobije HPV. To je virus anogenitalne regije.

    Grlić materice zbog svoje specifične anatomske građe je predilekciono mesto za razvoj RAKA GRLIĆA MATERICE.

    Grlić je vizuelno dostupan pri standardnom ginekološkom pregledu pomoću spekuluma. Po građi, na njemu se razlikuju dve vrste epitela:  pločasto-slojeviti spolja i jednoredni cilindrični u samom kanalu. Tamo gde se „sudaraju“ dva epitela je predilekciono  mesto za nastanak i razvoj maligne bolesti.

    HPV se može za nekoliko godina eliminasti, ako žena ima dobar imuni odgovor. Od momenta infekcije sa HPV, do ispoljavanja  simptoma, prođe po nekoliko godina.

    Cilj skrininga  je da se otkriju promene koje jos nisu RAK, već se smatrajua za prekancerozne lezije. Njihovim otkrivanjem i uklanjanjem, žena je ielečena. Naravno, svaka žena posle takvih intervencija mora da se redovno i češće kontroliše.

ŠTA JE SKRINING I ZAŠTO JE VAŽAN?

    Od 2012. godine u Sbiji se sprovodi organizovan skrining za žensku populaciju od 25.-64. godine  života. Najrazvijenije zemlje sveta  sprovode organizovani skrining  u zadnjih 30 godina. Kod njih je incidenca  (broj novootkrivenih karcinoma na  100 000 žena) ranije bila 30/100 000, a danas je to 2-3/100 000.

    Evropska asocijacija za rak grlića materice, čiji je član i Srbija, već 15 godina zaredom sprovodi ovu  promociju- NEDELJA BORBE PROTIV RAKA GRLIĆA MATERICE sa ciljem da se podigne svsest žena da se javljaju redovno na preglede.

    U 80-90% slučajeva bolest se može sprečiti. Kod nas, nažalost, od svih karcinoma genitalnog trakta, 30-40 % je KARCINOM GRLIĆA  MATERICE. 50% od novootkrivenih karcinoma  (podaci  sa onkološkog konzilijuma GAK Beograd-Višegradska) su u odmakloj fazi gde se ne može sprovesti  operativno lečenje, nego zračenje i hemioterapija.

 

Obuka za pružanje prve pomoći

Dom zdravlja Zdravlje plus proširio je obim svoje delatnosti iz oblasti […]

Služba opšte medicine

Osnovni zadatak službe opšte medicine je pružanje zdravstvenih usluga odraslom stanovništvu, […]

Služba zdravstvene zaštite radnika – Medicina rada

Ciljevi službe ispunjavaju se kroz obavljanje prethodnih i periodičnih pregleda, sistematskih […]

Služba zdravstvene zaštite žena/ginekologija

Polje delovanja službe pokriva preventivno delovanje kroz rad savetodavne službe, obavljanje […]

Služba zdravstvene zaštite dece i omladine

Služba pedijatrije pruža klinički pregled pedijatra uz sve vrste laboratorijskih analiza […]

Lekarska uverenja

Dom zdravlja “Zdravlje plus” je prvi privatni dom zdravlja sa licencom […]

Služba radiologije

U Službi radiologije naši stručnjaci obavljaju Ultrazvučne preglede: Vrata (štitasta žlezda, […]