Cenovnik.

 

Lekarski pregledi
Pregled lekara opšte prakse1.800,00
Kontrola kod lekara opšte prakse 1000,00
Pregled neurologa 4.000,00
Pregled pedijatra 2.200,00
Kontrola kod pedijatra 1.200,00
Pregled dojki EHO3.500,00
EHO Abdomena3.500,00
Dopler krvnih sudova jedne noge 3.500,00
Dopler krvnih sudova vrata 3.500,00
Pregled ginekologa 2.000,00
Pregled ginekologa + EHO4.000,00
Kolposkopija2.000,00
Kompletan ginekološki pregled sa kolposkopijom PAPA testom i VS+ultrazvuk6.000,00
Kontrola ginekologa1.500,00
CTG1.000,00
Papanikolau test1.100,00
Uzimanje brisa170,00
Pregled psihijatra4.500,00
Pregled psihologa4.000,00
Psihološko testiranje6.000,00
Pregled oftamologa3.000,00
Davanje terapije intramuskularno 500,00
Davanje terapije intravenski700,00
Previjanje 1000,00
Previjanje i obrada rane2.000,00
Davanje vakcine protiv gripa2.000,00
Davanje tetabulin/tetalpan2.000,00
Plasiranje braunile500,00
Polivalentna patronaža doktor2.500,00
Polivalentna patronaža sestra1.500,00
RTG jedne regije + FILM + čitanje snimka3.000,00
RTG temporomandibularnog zgloba5.000,00
Dijagnostičke procedure
EKG600,00
EHO3.500,00
EHO srca4.000,00
Ginekoloski EHO3.000,00
Postavljanje Holtera EKG-a5.000,00
Ergometrija6.000,00
Dopler krvnih sudova nogu (jedna noga)3.500,00
Dopler krvnih sudova nogu (obe noge)4.500,00
Dopler krvnih sudova vrata3.500,00
CTG1.000,00
Papanikolau test1.100,00
Kolposkopija2.000,00
EHO pregled dojki3.500,00

 
Lekarska uverenja
Lekarsko uverenje za vozača A kategorije2.600,00
Lekarsko uverenje za vozača B kategorije2.600,00
Lekarsko uverenje za vozača C+E kategorije3.600,00
Lekarsko uverenje za vozača D kategorije3.600,00
Lekarsko uverenje za vozače profesionalce (za pravna lica)3.000,00
LU za posao koji uključuje rad sa decom2.600,00
Lekarsko uverenje za odlazak u inostranstvo4.000,00
Lekarsko uverenje za nosioce oružja3.100,00
Lekarsko uverenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti2.600,00
Terapijske procedure
Davanje terapije intramuskularno500,00
Davanje terapije intravenski700,00
Uzorkovanje brisa170,00
Previjanje1.000,00
Previjanje i obrada rane2.000,00
Davanje vakcine protiv gripa2.000,00
Davanje tetabulin/tetalpan2.500,00
Plasiranje braunile500,00
Polivalentna patronaža doktor2.500,00
Polivalentna patronaža sestra1.500,00
Postavljanje katetera2.000,00
Folikulometrija I merenje2.000,00
Folikulometrija svako sledeće merenje1.000,00
Plasiranje spirale (naša)10.000,00
Plasiranje spirale5.000,00
Deplasiranje spirale1.500,00
Timpanometrija1.000,00

 
Internistički pregledi
Pregled interniste + EKG3.500,00
Pregled nefrologa + EHO abdomena3.500,00
Pregled gastroenterologa5.000,00
Pregled gastroenterologa sa EHO abdomena8.000,00
Pregled kardiologa + EKG4.000,00
Pregled kardiologa + EKG + EHO6.000,00
Eho srca4.000,00
Postavljanje holtera5.000,00
Ergometrija6.000,00
Pregled hematologa4.500,00
Pregled pulmologa3.500,00
Pregled endokrinologa4.000,00
Kontrola endokrinologa3.000,00
Pregled endokrinologa + EHO 5.000,00
Pregled alergologa3.500,00
Pregled alergologa + PRICK test3.900,00
Pregled reumatologa5.000,00
Pregled reumatologa + EHO 6.000,00
Pregled reumatologa sa aplikacijom leka7.000,00
Pregled hirurga3.500,00
Pregled dermatologa3.500,00
Kontrola dermatologa2.000,00
Pregled urologa +EHO abdomena5.000,00

 

Radiološki pregledi

 
 

Rendgen

Cene ekspozicija:
Jedna ekspozicija2.000,00
Dve do tri ekspozicije4.000,00
Tri do pet ekspozicija6.000,00
Cene filmova:
1 film500,00
2 filma1.000,00
3 filma1.500,00
Cene opisa radiološkog snimka:
Jedna regija500,00
Dve regije1.000,00
Tri regije1.500,00

 
Rendgenska snimanja gornjih ekstremiteta

 • RTG ramena (sa opisom radiologa) 3.000,00
 • RTG ramena (bez opisa radiologa) 2.500,00
 • RTG nadlaktice (humerus) (sa opisom radiologa) 5.000,00
 • RTG nadlaktice (humerus) (bez opisa radiologa) 4.500,00
 • RTG lakta (sa opisom radiologa) 5.000,00
 • RTG lakta (bez opisa radiologa) 4.500,00
 • RTG podlaktice (sa opisom radiologa) 5.000,00
 • RTG podlaktice (bez opisa radiologa) 4.500,00
 • RTG ručnog zgloba (sa opisom radiologa) 5.000,00
 • RTG ručnog zgloba (bez opisa radiologa) 4.500,00
 • RTG šake (sa opisom radiologa) 5.000,00
 • RTG šake (bez opisa radiologa) 4.500,00
 • RTG obe šake (sa opisom radiologa) 6.000,00
 • RTG obe šake (bez opisa radiologa) 5.000,00
 • RTG šake za procenu koštane zrelosti
  (sa opisom radiologa) 3.000,00

 
Nativni snimci

 • Nativni snimak abdomena (sa opisom radiologa) 3.000,00
 • Nativni snimak abdomena (bez opisa radiologa) 2.500,00
 • Nativni snimak urotrakta (sa opisom radiologa) 3.000,00
 • Nativni snimak urotrakta (bez opisa radiologa) 2.500,00

 
Aksijalni snimci

 • (koštani skelet) za onkološki konzilijum (sa opisom radiologa) 10.000,00

 
Osteodenzitometrija– DEXA

 • Merenje gustine kostiju 4.000,00

 
Mamografija

 • (sa opisom radiologa) 4.500,00

Rendgenska snimanja glave

 • Kraniogram (dve ekspozicije/2 pravca)
  (sa opisom radiologa) 5.500,00
 • Kraniogram (dve ekspozicije/2 pravca)
  (bez opisa radiologa) 5.000,00
 • RTG paranazalnih šupljina (PNŠ – sinusi)
  (sa opisom radiologa) 3.000,00
 • RTG paranazalnih šupljina (PNŠ – sinusi)
  (bez opisa radiologa) 2.500,00
 • RTG facijalnog masiva (sa opisom radiologa) 3.000,00
 • RTG facijalnog masiva (bez opisa radiologa) 2.500,00
 • RTG mastoida po Šiler-u (sa opisom radiologa) 5.000,00
 • RTG mastoida po Šiler-u (bez opisa radiologa) 4.500,00
 • RTG piramida temporalne kosti po Stenvers-u
  (sa opisom radiologa) 5.000,00
 • RTG piramida temporalne kosti po Stenvers-u
  (bez opisa radiologa) 4.500,00
 • RTG Sella Turcike (u 2 pravca)
  (sa opisom radiologa) 5.000,00
 • RTG Sella Turcike (u 2 pravca)
  (bez opisa radiologa) 4.500,00
 • RTG mandibule (sa opisom radiologa) 5.000,00
 • RTG mandibule (bez opisa radiologa) 4.500,00
 • RTG nosne kosti (sa opisom radiologa) 5.000,00
 • RTG nosne kosti (bez opisa radiologa) 4.500,00

 
Rendgenska snimanja grudnog koša

 • RTG pluća (sa opisom radiologa) 3.000,00
 • RTG pluća (bez opisa radiologa) 2.500,00
 • RTG pluća sa profilom (sa opisom radiologa) 5.500,00
 • RTG pluća sa profilom (bez opisa radiologa) 5000,00
 • RTG (teleradiografija) srca i pluća
  (sa opisom radiologa) 3.000,00
 • RTG (teleradiografija) srca i pluća
  (bez opisa radiologa) 2.500,00
 • RTG grudnog koša (thorax)
  (sa opisom radiologa) 3.000,00
 • RTG grudnog koša sa profilom
  (sa opisom radiologa) 5.500,00
 • RTG grudnog koša sa profilom
  (bez opisa radiologa) 5.000,00
 • RTG grudne kosti (sternum)
  (sa opisom radiologa) 5.000,00
 • RTG grudne kosti (sternum)
  (bez opisa radiologa) 4.500,00
 • RTG traheje (sa opisom radiologa) 5.000,00
 • RTG traheje (bez opisa radiologa) 4.500,00
 • RTG farinksa (sa opisom radiologa) 5.000,00
 • RTG farinksa (bez opisa radiologa) 4.500,00

Rendgenska snimanja kičme

 • RTG cele kičme (sa opisom radiologa) 9.000,00
 • RTG cervikalne (C – vratnog dela) kičme
  (sa opisom radiologa) 5.000,00
 • RTG cervikalne (C – vratnog dela) kičme
  (bez opisa radiologa) 4.500,00
 • RTG cervikalne kičme pri maksimalnog fleksiji i ekstenziji
  (sa opisom radiologa) 5.500,00
 • RTG cervikalne kičme pri maksimalnog fleksiji i ekstenziji
  (bez opisa radiologa) 5.000,00
 • RTG torakalne (TH – grudnog dela) kičme
  (sa opisom radiologa) 5.000,00
 • RTG torakalne (TH – grudnog dela) kičme
  (bez opisa radiologa) 4.500,00
 • RTG lumbosakralne (L/S) kičme
  (sa opisom radiologa) 5.000,00
 • RTG lumbosakralne (L/S) kičme
  (bez opisa radiologa) 4.500,00
 • RTG lumbosakralne kičme pri maksimalnoj
  fleksiji i ekstenziji (sa opisom radiologa) 5.500,00
 • RTG lumbosakralne kičme pri maksimalnoj
  fleksiji i ekstenziji (bez opisa radiologa) 5.000,00
 • RTG sakrokocigealne regije
  (sa opisom radiologa) 5.000,00
 • RTG sakrokocigealne regije
  (bez opisa radiologa) 4.500,00

 
Rendgenska snimanja donjih ekstremiteta

  • RTG karlice sa oba kuka (sa opisom radiologa) 3.000,00
  • RTG karlice sa oba kuka (bez opisa radiologa) 2.500,00
  • RTG sakroilijačnih zglobova
   (sa opisom radiologa) 3.000,00
  • RTG nadkolenice (sa opisom radiologa) 5.000,00
  • RTG nadkolenice (bez opisa radiologa) 4.500,00
  • RTG kolena (sa opisom radiologa) 5.000,00
  • RTG kolena (bez opisa radiologa) 4.500,00
  • RTG oba kolena (sa opisom radiologa) 6.000,00
  • RTG oba kolena (bez opisa radiologa) 5.000,00
  • RTG potkolenice (sa opisom radiologa) 5.000,00
  • RTG potkolenice (bez opisa radiologa) 4.500,00
  • RTG skočnog zgloba (sa opisom radiologa) 5.000,00
  • RTG skočnog zgloba (bez opisa radiologa) 4.500,00
  • RTG stopala (sa opisom radiologa) 5.000,00
  • RTG stopala (bez opisa radiologa) 4.500,00
  • RTG petne kosti (sa opisom radiologa) 5.000,00
  • RTG petne kosti (bez opisa radiologa) 4.500,00

*Za potpuni uvid u nas cenovnik molimo Vas da nas kontaktirate

 
 
 

Najbolje medicinske usluge

Upoznajte naše doktore.

Obuka za pružanje prve pomoći

Dom zdravlja Zdravlje plus proširio je obim svoje delatnosti iz oblasti […]

Služba opšte medicine

Osnovni zadatak službe opšte medicine je pružanje zdravstvenih usluga odraslom stanovništvu, […]

Služba zdravstvene zaštite radnika – Medicina rada

Ciljevi službe ispunjavaju se kroz obavljanje prethodnih i periodičnih pregleda, sistematskih […]

Služba zdravstvene zaštite žena/ginekologija

Polje delovanja službe pokriva preventivno delovanje kroz rad savetodavne službe, obavljanje […]

Služba zdravstvene zaštite dece i omladine

Služba pedijatrije pruža klinički pregled pedijatra uz sve vrste laboratorijskih analiza […]

Lekarska uverenja

Dom zdravlja “Zdravlje plus” je prvi privatni dom zdravlja sa licencom […]

Služba radiologije

U Službi radiologije naši stručnjaci obavljaju Ultrazvučne preglede: Vrata (štitasta žlezda, […]  NAŠA ADRESA

  Popa Karana 15, 15000 Šabac

  BROJ TELEFONA

  +381 (15) 345 555

  E-MAIL

  info@zdravljeplus.rs

  Skype

  ZdravljePlusKlinika