Cenovnik.

 

Lekarski pregledi

 • Pregled lekara opšte prakse 1.200,00
 • Kontrola kod lekara opšte prakse 800,00
 • Pregled neurologa 3.500,00
 • Pregled pedijatra 1.800,00
 • Kontrola kod pedijatra 1.000,00
 • EHO 3.500,00
 • Dopler krvnih sudova jedne noge 3.500,00
 • Dopler krvnih sudova vrata 3.500,00
 • Pregled ginekologa 2.000,00
 • Pregled ginekologa + EHO 3.000,00
 • Kolposkopija 2.000,00
 • Kompletan ginekološki pregled sa
  kolposkopijom PAPA testom i VS+ultrazvuk 6.000,00
 • Kontrola ginekologa 1.500,00
 • CTG 1.000,00
 • Papanikolau test 1.000,00
 • Pregled dojki EHO 3.500,00
 • Uzimanje brisa 150,00
 • Pregled psihijatra 3.600,00
 • Pregled psihologa 3.600,00
 • Pregled oftamologa 3.000,00
 • Aplikacija leka 5.00,00
 • Davanje terapije intramuskularno 300,00
 • Davanje terapije intravenski 500,00
 • Davanje infuzije 500,00
 • Previjanje i obrada rane 1.000,00
 • Davanje vakcine protiv gripa 2.000,00
 • Davanje tetabulin/tetalpan 2.000,00
 • Plasiranje braunile 300,00
 • Polivalentna patronaža doktor 2.000,00
 • Polivalentna patronaža sestra 1.000,00
 • RTG jedne regije + FILM + čitanje snimka 3.000,00
 • RTG kičme u dva pravca 5.000,00
 • RTG temporomandibularnog zgloba 5.000,00

Dijagnostičke procedure

 • EKG 600,00
 • EHO 3.500,00
 • Ultrazvuk doplata 1.000,00
 • Ginekoloski EHO 2.000,00
 • Postavljanje Holtera EKG-a 5.000,00
 • Ergometrija 6.000,00
 • Dopler krvnih sudova nogu (jedna noga) 3.000,00
 • Dopler krvnih sudova nogu (obe noge) 4.000,00
 • Dopler krvnih sudova vrata 3.000,00
 • CTG 1.000,00
 • Papanikolau test 1.000,00
 • Kolposkopija 2.000,00
 • EHO pregled dojki 3.000,00
 • Prick test sa pregledom alergologa 3.900,00
 • EHO srca 4.000,00

 

Lekarska uverenja

 • Lekarsko uverenje za vozača A kategorije 2.200,00
 • Lekarsko uverenje za vozača B kategorije 2.500,00
 • Lekarsko uverenje za vozača C+E kategorije 3.600,00
 • Lekarsko uverenje za vozača D kategorije 3.600,00
 • Lekarsko uverenje za
  vozače profesionalce (za pravna lica)3.000,00
 • LU za posao koji uključuje rad sa decom 2.600,00
 • Lekarsko uverenje za odlazak u inostranstvo 4.000,00
 • Lekarsko uverenje za nosioce oružja 3.100,00
 • Lekarsko uverenje o
  opštoj zdravstvenoj sposobnosti 2.500,00

Terapijske procedure

 • Davanje terapije intramuskularno 300,00
 • Davanje terapije intravenski 500,00
 • Davanje infuzije 500,00
 • Previjanje i obrada rane 1.000,00
 • Davanje vakcine protiv gripa 2.000,00
 • Davanje tetabulin/tetalpan 1.000,00
 • Plasiranje braunile 300,00
 • Polivalentna patronaža doktor 2.000,00
 • Polivalentna patronaža sestra 1.000,00
 • Postavljanje katetera 1.500,00
 • Folikulometrija I merenje 2.000,00
 • Folikulometraija svako sledeće merenje 1.000,00
 • Plasiranje spirale (naša) 5.000,00
 • Plasiranje spirale 3.000,00
 • Deplasiranje spirale 1.500,00
 • Dečiji neurolog 4.000,00
 • EEG za odrasle 4.000,00
 • EEG za decu 2-7 godina 5.000,00
 • EEG u spavanju 6.000,00
 • Serijski EEG 10.000,00
 • Timpanometrija 1.000,00
 • *posebna doplata za lekove

 
Internistički pregledi

 • Pregled interniste + EKG 3.500,0
 • Pregled nefrologa + EHO abdomena 3.500,00
 • Pregled gastroenterologa sa EHO abdomena 6.000,00
 • Pregled kardiologa + EKG 3.500,00
 • Pregled kardiologa + EKG + EHO 5.500,00
 • Eho srca 4.500,00
 • Postavljanje holtera 5.000,00
 • Ergometrija 6.000,00
 • Pregled hematologa 3.600,00
 • Pregled pulmologa 3.500,00
 • Pregled endokrinologa 3.500,00
 • Pregled alergologa 3.500,00
 • Pregled alergologa + PRICK test 3.900,00
 • Pregled reumatologa + EHO abdomena 4.000,00
 • Pregled reumatologa
  + EHO abdomena + punkcija 5.000,00
 • Pregled hirurga 3.500,00
 • Pregled dermatologa 2.500,00
 • Pregled urologa +EHO abdomena 4.000,00

 

Radiološki pregledi

 
 

Rendgen

 • Cene ekspozicija:
 • Jedna ekspozicija 2.000,00
 • Dve do tri ekspozicije 4.000,00
 • Tri do pet ekspozicija 6.000,00
 •  

 • Cene filmova:
 • 1 film 500,00
 • 2 filma 1.000,00
 • 3 filma 1.500,00
 •  

 • Cene opisa radiološkog snimka:
 • Jedna regija 500,00
 • Dve regije 1.000,00
 • Tri regije 1.500,00

 
Rendgenska snimanja gornjih ekstremiteta

 • RTG ramena (sa opisom radiologa) 3.000,00
 • RTG ramena (bez opisa radiologa) 2.500,00
 • RTG nadlaktice (humerus) (sa opisom radiologa) 5.000,00
 • RTG nadlaktice (humerus) (bez opisa radiologa) 4.500,00
 • RTG lakta (sa opisom radiologa) 5.000,00
 • RTG lakta (bez opisa radiologa) 4.500,00
 • RTG podlaktice (sa opisom radiologa) 5.000,00
 • RTG podlaktice (bez opisa radiologa) 4.500,00
 • RTG ručnog zgloba (sa opisom radiologa) 5.000,00
 • RTG ručnog zgloba (bez opisa radiologa) 4.500,00
 • RTG šake (sa opisom radiologa) 5.000,00
 • RTG šake (bez opisa radiologa) 4.500,00
 • RTG obe šake (sa opisom radiologa) 6.000,00
 • RTG obe šake (bez opisa radiologa) 5.000,00
 • RTG šake za procenu koštane zrelosti
  (sa opisom radiologa) 3.000,00

 
Nativni snimci

 • Nativni snimak abdomena (sa opisom radiologa) 3.000,00
 • Nativni snimak abdomena (bez opisa radiologa) 2.500,00
 • Nativni snimak urotrakta (sa opisom radiologa) 3.000,00
 • Nativni snimak urotrakta (bez opisa radiologa) 2.500,00

 
Aksijalni snimci

 • (koštani skelet) za onkološki konzilijum (sa opisom radiologa) 10.000,00

 
Osteodenzitometrija– DEXA

 • Merenje gustine kostiju 4.000,00

 
Mamografija

 • (sa opisom radiologa) 4.500,00
Rendgenska snimanja glave

 • Kraniogram (dve ekspozicije/2 pravca)
  (sa opisom radiologa) 5.500,00
 • Kraniogram (dve ekspozicije/2 pravca)
  (bez opisa radiologa) 5.000,00
 • RTG paranazalnih šupljina (PNŠ – sinusi)
  (sa opisom radiologa) 3.000,00
 • RTG paranazalnih šupljina (PNŠ – sinusi)
  (bez opisa radiologa) 2.500,00
 • RTG facijalnog masiva (sa opisom radiologa) 3.000,00
 • RTG facijalnog masiva (bez opisa radiologa) 2.500,00
 • RTG mastoida po Šiler-u (sa opisom radiologa) 5.000,00
 • RTG mastoida po Šiler-u (bez opisa radiologa) 4.500,00
 • RTG piramida temporalne kosti po Stenvers-u
  (sa opisom radiologa) 5.000,00
 • RTG piramida temporalne kosti po Stenvers-u
  (bez opisa radiologa) 4.500,00
 • RTG Sella Turcike (u 2 pravca)
  (sa opisom radiologa) 5.000,00
 • RTG Sella Turcike (u 2 pravca)
  (bez opisa radiologa) 4.500,00
 • RTG mandibule (sa opisom radiologa) 5.000,00
 • RTG mandibule (bez opisa radiologa) 4.500,00
 • RTG nosne kosti (sa opisom radiologa) 5.000,00
 • RTG nosne kosti (bez opisa radiologa) 4.500,00

 
Rendgenska snimanja grudnog koša

 • RTG pluća (sa opisom radiologa) 3.000,00
 • RTG pluća (bez opisa radiologa) 2.500,00
 • RTG pluća sa profilom (sa opisom radiologa) 5.500,00
 • RTG pluća sa profilom (bez opisa radiologa) 5000,00
 • RTG (teleradiografija) srca i pluća
  (sa opisom radiologa) 3.000,00
 • RTG (teleradiografija) srca i pluća
  (bez opisa radiologa) 2.500,00
 • RTG grudnog koša (thorax)
  (sa opisom radiologa) 3.000,00
 • RTG grudnog koša sa profilom
  (sa opisom radiologa) 5.500,00
 • RTG grudnog koša sa profilom
  (bez opisa radiologa) 5.000,00
 • RTG grudne kosti (sternum)
  (sa opisom radiologa) 5.000,00
 • RTG grudne kosti (sternum)
  (bez opisa radiologa) 4.500,00
 • RTG traheje (sa opisom radiologa) 5.000,00
 • RTG traheje (bez opisa radiologa) 4.500,00
 • RTG farinksa (sa opisom radiologa) 5.000,00
 • RTG farinksa (bez opisa radiologa) 4.500,00
Rendgenska snimanja kičme

 • RTG cele kičme (sa opisom radiologa) 9.000,00
 • RTG cervikalne (C – vratnog dela) kičme
  (sa opisom radiologa) 5.000,00
 • RTG cervikalne (C – vratnog dela) kičme
  (bez opisa radiologa) 4.500,00
 • RTG cervikalne kičme pri maksimalnog fleksiji i ekstenziji
  (sa opisom radiologa) 5.500,00
 • RTG cervikalne kičme pri maksimalnog fleksiji i ekstenziji
  (bez opisa radiologa) 5.000,00
 • RTG torakalne (TH – grudnog dela) kičme
  (sa opisom radiologa) 5.000,00
 • RTG torakalne (TH – grudnog dela) kičme
  (bez opisa radiologa) 4.500,00
 • RTG lumbosakralne (L/S) kičme
  (sa opisom radiologa) 5.000,00
 • RTG lumbosakralne (L/S) kičme
  (bez opisa radiologa) 4.500,00
 • RTG lumbosakralne kičme pri maksimalnoj
  fleksiji i ekstenziji (sa opisom radiologa) 5.500,00
 • RTG lumbosakralne kičme pri maksimalnoj
  fleksiji i ekstenziji (bez opisa radiologa) 5.000,00
 • RTG sakrokocigealne regije
  (sa opisom radiologa) 5.000,00
 • RTG sakrokocigealne regije
  (bez opisa radiologa) 4.500,00

 
Rendgenska snimanja donjih ekstremiteta

 • RTG karlice sa oba kuka (sa opisom radiologa) 3.000,00
 • RTG karlice sa oba kuka (bez opisa radiologa) 2.500,00
 • RTG sakroilijačnih zglobova
  (sa opisom radiologa) 3.000,00
 • RTG nadkolenice (sa opisom radiologa) 5.000,00
 • RTG nadkolenice (bez opisa radiologa) 4.500,00
 • RTG kolena (sa opisom radiologa) 5.000,00
 • RTG kolena (bez opisa radiologa) 4.500,00
 • RTG oba kolena (sa opisom radiologa) 6.000,00
 • RTG oba kolena (bez opisa radiologa) 5.000,00
 • RTG potkolenice (sa opisom radiologa) 5.000,00
 • RTG potkolenice (bez opisa radiologa) 4.500,00
 • RTG skočnog zgloba (sa opisom radiologa) 5.000,00
 • RTG skočnog zgloba (bez opisa radiologa) 4.500,00
 • RTG stopala (sa opisom radiologa) 5.000,00
 • RTG stopala (bez opisa radiologa) 4.500,00
 • RTG petne kosti (sa opisom radiologa) 5.000,00
 • RTG petne kosti (bez opisa radiologa) 4.500,00
 • *Za potpuni uvid u nas cenovnik molimo Vas da nas kontaktirate

Najbolje medicinske usluge

Upoznajte naše doktore.

Služba opšte medicine

Osnovni zadatak službe opšte medicine je pružanje zdravstvenih usluga odraslom stanovništvu, […]

Služba zdravstvene zaštite radnika – Medicina rada

Ciljevi službe ispunjavaju se kroz obavljanje prethodnih i periodičnih pregleda, sistematskih […]

Služba zdravstvene zaštite žena/ginekologija

Polje delovanja službe pokriva preventivno delovanje kroz rad savetodavne službe, obavljanje […]

Služba zdravstvene zaštite dece i omladine

Služba pedijatrije pruža klinički pregled pedijatra uz sve vrste laboratorijskih analiza […]

Lekarska uverenja

Dom zdravlja “Zdravlje plus” je prvi privatni dom zdravlja sa licencom […]

Služba radiologije

U Službi radiologije naši stručnjaci obavljaju Ultrazvučne preglede: Vrata (štitasta žlezda, […]  NAŠA ADRESA

  Popa Karana 15, 15000 Šabac

  BROJ TELEFONA

  +381 (15) 345 555

  E-MAIL

  info@zdravljeplus.rs

  Skype

  ZdravljePlusKlinika