Cenovnik.

Lekarski pregledi

 • Pregled lekara opšte prakse 800,00
 • Kontrola lekara opšte prakse 400,00
 • Pregled gastroenterologa sa EHO abdomena 3.000,00
 • Kontola gastroenterologa 2.000,00
 • Pregled kardiologa sa EKG 3.000,00
 • Pregled kardiologa+EKG+EHO 5.000,00
 • Pregled hematologa 3.000,00
 • Pregled neurologa 3.000,00
 • Kontrola neurologa 2.000,00
 • Pregled pneumoftiziologa 3.000,00
 • Kontrola pneumoftiziologa 1.500.00
 • Pregled endokrinologa 3.000,00
 • Kontrola endokrinologa 1.500.00
 • Pregled pedijatra 1.500,00
 • Kontrola pedijatra 750,00
 • Pregled fizijatra 3.000,00
 • Kontrola fizijatra 1.500,00
 • Pregled dermatologa 2.000,00
 • Kontrola dermatologa 1.000,00
 • Pregled imunologa-alergologa 3.000,00
 • Kontrola imunologa-alergologa 1.500.00
 • Pregled ortopeda 3.000,00
 • Kontrola ortopeda 1.500.00
 • Pregled ginekologa 1.500,00
 • Pregled ginekologa+EHO 2.500,00
 • Kontrola ginekologa 750,00
 • Pregled neuropsihijatra 2.000,00
 • Kontrola neuropsihijatra 1.000,00
 • Pregled psihiloga 1.000,00
 • Pregled oftalmologa 3.000,00
 • Kompletan ginekološki pregled sa kolposkopijom,PAPA,VS,CB,EHO 5.000,00
 • Specijalistički pregled 3.000,00
 • Kontrola specijaliste 1500,00-2000,00
Dijagnostičke procedure

 • EKG 600,00
 • EHO 3.000,00
 • Ultrazvuk doplata 1.000,00
 • Ginekoloski EHO 2.000,00
 • Postavljanje Holtera pritiska 2.000,00
 • Postavljanje Holtera EKG-a 4.000,00
 • Ergometrija 6.000,00
 • Dopler krvnih sudova nogu (jedna noga) 3.000,00
 • Dopler krvnih sudova nogu (obe noge) 4.000,00
 • Dopler krvnih sudova vrata 3.000,00
 • CTG 1.000,00
 • Papanikolau test 1.000,00
 • Kolposkopija 2.000,00
 • EHO pregled dojki 3.000,00
 • Uzimanje vaginalnog brisa 150,00
 • Prick test sa pregledom alergologa 3.900,00

Lekarska uverenja

 • Lekarsko uverenje za vozača A kategorije 2.200,00
 • Lekarsko uverenje za vozača B kategorije 2.200,00
 • Lekarsko uverenje za vozača C+E kategorije 3.600,00
 • Lekarsko uverenje za vozača D kategorije 3.600,00
 • Lekarsko uverenje za posao koji uključuje rad sa decom 2.600,00
 • Lekarsko uverenje za rad na brodu 4.000,00
 • Lekarsko uverenje za odlazak u inostranstvo 4.000,00
 • Lekarsko uverenje za smeštaj u Dom za stare 3.000,00
 • Lekarsko uverenje za nosioce oružja 3.100,00
 • Prethodni i periodični lekarski pregledi Po dogovoru!
Terapijske procedure

 • Davanje terapije intramuskularno 300,00
 • Davanje terapije intravenski 500,00
 • Davanje infuzije 500,00
 • Previjanje i obrada rane 1.000,00
 • Davanje vakcine protiv gripa 2.000,00
 • Davanje tetabulin/tetalpan 1.000,00
 • Plasiranje braunile 300,00
 • Polivalentna patronaža doktor 2.000,00
 • Polivalentna patronaža sestra 1.000,00
 • *posebna doplata za lekove
Najbolje medicinske usluge

Upoznajte naše doktore.

Služba opšte medicine

Osnovni zadatak službe opšte medicine je pružanje zdravstvenih usluga odraslom stanovništvu, […]

Služba zdravstvene zaštite radnika – Medicina rada

Ciljevi službe ispunjavaju se kroz obavljanje prethodnih i periodičnih pregleda, sistematskih […]

Služba zdravstvene zaštite žena/ginekologija

Polje delovanja službe pokriva preventivno delovanje kroz rad savetodavne službe, obavljanje […]

Služba zdravstvene zaštite dece i omladine

Služba pedijatrije pruža klinički pregled pedijatra uz sve vrste laboratorijskih analiza […]

Lekarska uverenja

Dom zdravlja “Zdravlje plus” je prvi privatni dom zdravlja sa licencom […]

Služba radiologije

U Službi radiologije naši stručnjaci obavljaju ultrazvučne preglede: Vrata (štitasta žlezda, […]NAŠA ADRESA

Popa Karana 15, 15000 Šabac

BROJ TELEFONA

+381 (15) 345 555

E-MAIL

info@zdravljeplus.rs

Skype

ZdravljePlusKlinika